W Kurii Metropolitalnej w Katowicach odbyło się tradycyjne spotkanie z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Wzięli w nim abp Wiktor Skworc, biskupi pomocniczy, przedstawiciele władz samorządowych i mundurowych, ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz pracownicy kurii oraz instytucji archidiecezjalnych. Doroczne spotkanie jest nie tylko okazją do składania życzeń i przełamania się opłatkiem, ale także do podziękowań za współpracę w różnych sferach życia społecznego.

Słowa życzeń do uczestników spotkania, poza abp. Wiktorem Skorcem, skierowali m.in. Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, oraz Marcin Krupa, prezydent Katowic. Przybyli na zaproszenie metropolity katowickiego goście podkreślili wyjątkowość dorocznego spotkania, pełnego ciepła, życzliwości oraz rodzinnej atmosfery. Zgromadzonym w Kurii Metropolitalnej gościom życzyli, by nowy rok 2020 był jeszcze lepszy od mijającego. Prezydent Katowic podkreślił, że jednym ze wspólnych wyzwań, jakie stoją przed regionem w najbliższym czasie, jest budowa Panteonu Górnośląskiego w podziemiach katedry Chrystusa Króla. Ma ona upamiętniać życie i działalność wielkich Górnoślązaków.

Tradycyjnie składanie życzeń w katowickiej kurii przeplatane jest wspólnym śpiewem kolęd. W tym roku uczestnikom świątecznego spotkania towarzyszyła dziecięcia kapela ludowa Mała Jetelinka z Istebnej i Koniakowa. Nie zabrakło też światła betlejemskiego oraz świec Caritas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Metropolita katowicki życzył wszystkim błogosławionych i pełnych pokoju świąt Bożego Narodzenia. Pogratulował też marszałkowi Chełstowskiemu oraz prezydentowi Krupie powołania do Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Stosowne nominacje otrzymali oni od głowy państwa wczoraj w Pałacu Prezydenckim.

Spotkania opłatkowe w katowickiej kurii odbywają się co roku na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia.

ks. Rafał Skitek | Radio eM | KAI