Konieczność formacji uwzględniającej podstawowe tematy etyczne podkreślali w dyskusji o aktualnych wyzwaniach stojących przed naszym społeczeństwem członkowie Rady Społecznej przy Arcybiskupie Katowickim.

Na początku spotkania abp Skworc podziękował Radzie za pracę, a szczególnie za zeszłoroczny apel w związku z planowana akcją strajkową nauczycieli.
Wśród zagadnień poruszanych we wspólnej dyskusji pojawiła się m.in. aborcja i związane z nią obowiązujące obecnie w Polsce prawa. Członkowie wyrazili chęć przedstawienia wspólnego stanowiska w tej sprawie. Adwokat Tomasz Kurpas, współpracujący z katowicką Kurią w sprawach nadużyć seksualnych duchownych szczególnie wobec nieletnich, mówił o przyjętych normach postępowania.
Z kolei zaproszony na spotkanie ks. prof. Henryk Olszar, odpowiedzialny za realizację projektu „Panteon Górnośląski-badania naukowe” przedstawił zakres prowadzonych działań, mających na celu opracowanie biogramów osób, które znajdą w planowanej w podziemiach katowickiej katedry nowej instytucji kultury.
Owocem spotkania będzie komunikat zawierający wspólne stanowisko Rady Społecznej w kwestii poruszanych zagadnień.  
Rada Społeczna stanowi gremium konsultacyjne i doradcze arcybiskupa metropolity katowickiego. Jej zadaniem jest wypracowywanie opinii na temat ważnych aktualnych wydarzeń społecznych w aspekcie działalności pasterskiej Kościoła.