Metropolita katowicki, biskupi pomocniczy oraz prezbiterzy posługujący w kurii metropolitalnej i instytucjach diecezjalnych wzięli udział w kapłańskich rekolekcjach.

Ćwiczenia duchowne w ośrodku edukacyjno-rekolekcyjnym Totus Tuus w Zembrzycach na terenie archidiecezji krakowskiej poprowadził ks. dr Adam Nita, proboszcz parafii katedralnej Narodzenia NMP w Tarnowie.

Tematyka tegorocznych rekolekcji nawiązywała do hasła pierwszego roku nowego programu duszpasterskiego „Oto wielka tajemnicy wiary”. Rekolekcjonista rozważał kolejno wybrane określenia Eucharystii jak: dziękczynienie, ofiara, misterium i wieczerza. Uczestnikom ćwiczeń przypomniał głębię każdego z tych znaczeń. Wskazał też na wartość codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu przywołując słowa Benedykta XVI, że z niej (z adoracji) „wyrasta Kościół”.

Celem tak sprofilowanych rekolekcji – poza Eucharystią, modlitwą wspólnotową i konferencjami był czas na osobiste kontemplowania oblicza Chrystusa eucharystycznego – miało być „rozbudzenie  eucharystycznego zdumienia”. Pisze o nim św. Jan Paweł II w swej ostatniej encyklice  „Ecclesia de Eucharistia”.

To częste odwoływanie się podczas rekolekcji do nauczania ostatnich papieży – Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI aż po Franciszka – jest dowodem, że Eucharystia to sprawa najważniejsza. Przywoływani zaś przez ks. Adama święci – czciciele Najświętszego Sakramentu – bł. Michał Sopoćko, św. Józef Sebastian Pelczar oraz św. Tarsycjusz – jednoznacznie wskazywali na jej pierwszeństwo w życiu chrześcijańskim, nawet za cenę ofiary z własnego życia.

Rekolekcje dla prezbiterów posługujących w kurii metropolitalnej i instytucjach diecezjalnych odbywają się co roku. Biorą w nich udział także biskupi pomocniczy. Obecny jest także metropolita katowicki.

ks. Rafał Skitek / Radio eM