Kuria Metropolitalna w Katowicach informuje, że działalność duszpasterska Wojciecha Grzesiaka, deklarującego się jako duchowny Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce, nie jest wykonywana w imieniu archidiecezji katowickiej i nie ma z nią żadnego związku.
Posługi o charakterze religijnym proponowane przez Wojciecha Grzesiaka nie są głoszeniem Słowa Bożego i sprawowaniem sakramentów w rozumieniu Kościoła rzymskokatolickiego.
Katolicki Kościół Narodowy został wpisany do rejestru kościołów i związków wyznaniowych w Polsce prowadzonego przez MSWiA 27 czerwca 2014 r. Katolicki Kościół Narodowy nie przynależy do Polskiej Rady Ekumenicznej.

ks. Jan Smolec
Kanclerz Kurii Metropolitalnej
Katowice, 18 marca 2020