Orędzie wideo Metropolity katowickiego u progu Wielkiego Tygodnia przezywanego w czasie epidemii. Zachęcił wiernych do wykorzystania tej szczególnej sytuacji do pogłębienie relacji do Boga i do najbliższych, z którymi zostajemy w domach.

"Przed nami Wielki Tydzień roku pańskiego 2020. To na pewno będzie inny Wielki Tydzień, od tych, które dotychczas przeżywaliśmy. Niemniej jednak niezależnie od tych zewnętrznych problemów i trudności, jakie przeżywamy, to przecież będzie to ten sam czas skoncentrowany wokół najważniejszych wydarzeń w życiu Jezusa Chrystusa. Będziemy przeżywali pamiątkę ustanowieniem Eucharystii, potem mękę i śmierć Chrystusa, ale także prawdę o jego zmartwychwstaniu.

Zachęcam, aby ten Wielki Tydzień przeżyć w wielkiej ciszy. W naszych domach, w naszych mieszkaniach spróbujmy się wyciszyć. Spróbujmy wyciszyć także środki komunikacji. Chciejmy jeszcze bardziej otwierać się na siebie i na Pana Boga. Pojednajmy się z Bogiem i z naszymi bliźnimi. Powiedźmy sobie nawzajem przepraszam.

Chodzi o to, żebyśmy z Chrystusem który jest z nami, budowali wspólnotę ludzką, jaką jest rodzina, a zarazem także wspólnotę Kościoła, która jest wspólnotą człowieka z Panem Bogiem. Życzę pięknego wielkiego tygodnia pełnego ciszę, refleksji i zbliżenia się do pana Boga przez Chrystusa, a także do drugiego człowieka. Zostańmy w domach i wraz z najbliższymi spróbujmy towarzyszyć Jezusowi w tych ostatnich wydarzeniach jego ziemskiego życia. Nasze trudności, nasze cierpienie, wszystkie ograniczenia, jakich doświadczamy w tych dniach, zjednoczmy z krzyżem Jezusa. Wiemy, że krzyż prowadzi do zmartwychwstania i do nowego życia. Nie traćmy nadziei".