O konsekwencjach zmartwychwstania Chrystusa w życiu chrześcijan i konieczności przyjęcia wielkanocnej postawy mówił abp Wiktor Skworc w homilii podczas Mszy celebrowanej w Niedzielę Wielkanocną w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.

Przywołując słowa odczytanego fragmentu z Dziejów Apostolskich stwierdził, że dziś „wszyscy mieścimy się w domu centuriona w Cezarei i słuchamy świadectwa Piotra”. Jest to świadectwo o Jezusie z Nazaretu, którego Bóg wskrzesił trzeciego dnia z martwych. –  Piotr, jak słyszymy, nie głosi prawdy wiary, on głosi prawdę faktu; przywołuje świadków, tych, którzy z Jezusem jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu – zauważył metropolita katowicki.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że „z biegiem czasu, kiedy Piotr i uczniowie spełniali rozkaz: ‘głosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych’, prawda faktu stała się prawdą wiary w zmartwychwstanie, nie przestając być prawdą faktu”.

Abp Skworc podkreślił, że w „Niedzielę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Jego Kościół (…) przekazuje wszystkim – całej ludzkiej rodzinie – prawdę o Jego zmartwychwstaniu wskazującą, że ludzkie życie osiąga swoją pełnię”. Podążająca za Chrystusem „wspólnota Kościoła” nie tylko „żyje prawdą o zmartwychwstaniu”, ale również spełnia obowiązek jej głoszenia: „w każdym domu, w każdym mieszkaniu, każdej rodzinie i osobie”. Hierarcha wyjaśniał, że poprzez głoszenie tej prawdy „Kościół odpowiada na podstawowe pytania o sens i cel życia, (…) o przyszłość i wieczność”. Jest to nie tylko misja ewangelizacyjna Kościoła. – To praca społeczna – dodał abp Skworc.

Zaznaczył, że w obliczu panującej pandemii „pytania te brzmią intensywniej i domagają się odpowiedzi”. – Każdy człowiek myślący o rzeczywistości tego świata i swego życia, o przemijaniu, nie ominie pytań o swoje dziś i jutro, o swój ostateczny los – zauważył.

Odwołując się do słów św. Pawła „szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Jezus Chrystus, zasiadając po prawic Boga; dążcie do tego, co w górze, nie do tego co na ziemi” abp Skworc stwierdził, że jako chrześcijanie „zanadto patrzymy w ziemię”.  Tymczasem owo „szukanie tego co w górze” to zachęta do tego, by „na nowo przeżyć prawdę faktu zmartwychwstania Chrystusa”. – To ono jest istotą naszej chrześcijańskiej tożsamości – zaznaczył.

W homilii metropolita katowicki zwrócił też uwagę, że spotkanie ze Zmartwychwstałym prowadzi do przyjęcia „wielkanocnej postawy”. W czym się ona przejawia? – Wielkanocna postawa to pewność wiary, że Bóg nie pozostawia nas samych z naszym grzechem i śmiercią; (…) to niewzruszona nadzieja, że Bóg zwycięża a nam jego stworzeniom udziela swego miłosierdzia w obfitości; (…) to świadomość, że Jezus Chrystus żyje w naszej wspólnocie, (…) zwłaszcza w godzinie Eucharystii” – wyliczał kolejno metropolita katowicki.

– Wielkanocna postawa, i nam towarzyszy, dlatego my – razem z Nim i jak On – służymy Bogu i człowiekowi; czynimy dobro; angażujemy się, pomagamy – nieraz aż do granic ludzkich możliwości, czego jesteśmy świadkami – dodał abp Skworc.

Wskazał też na Eucharystię jako przestrzeń spotkania ze Zmartwychwstałym. –  Eucharystia – prowadzi nas za każdym razem do spotkania – ze Zmartwychwstałym, z żyjącym zwycięzcą śmierci. On nas prowadzi przez doczesność ku wiecznej przyszłości. Jej obraz mamy zapisany w naszych sercach jako przestrzeń ostatecznej sprawiedliwości i pokoju – mówił abp Skworc.

– Zmartwychwstanie Jezusa to Dobra Nowina! Urodziliśmy się, aby żyć i zmartwychwstać – zakończył.

Abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przewodniczył Mszy świętej o godz. 10.30 w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Liturgia celebrowana bez udziału wiernych była transmitowana przez archidiecezjalne Radio eM i Radio Katowice oraz w internecie.

ks. Rafał Skitek / Radio eM / KAI