Komunikat Kurii Metropolitalnej w Katowicach w sprawie publikacji ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.

W związku z wpisem ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, w którym autor stawia poważne zarzuty w stosunku do diecezji tarnowskiej i jej ówczesnego ordynariusza bp. Wiktora Skworca, Kuria Metropolitalna w Katowicach przekazuje do wiadomości oświadczenie ks. Ryszarda St. Nowaka, rzecznika prasowego Biskupa Tarnowskiego:

„W Rozmyślaniach w blogu ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z dnia 2 sierpnia 2020 roku ukazał się tekst, który zawiera osąd wydany z pominięciem dowodów i oparty na jednostronnej relacji. Przytoczona sprawa była przedmiotem procesu karno-administracyjnego, który został zakończony i zatwierdzony przez Kongregację Nauki Wiary w 2013 roku.

Z racji podania w tekście nazwisk oraz urzędów oraz zasugerowania zaniedbań w tym dochodzeniu, w najbliższym czasie sprawa zostanie skierowana do kancelarii prawnej, by na tej drodze bronić dobrego imienia, które w sposób ewidentny zostało naruszone przez tekst publikacji”.

Ks. dr Tomasz Wojtal
Rzecznik Arcybiskupa Katowickiego

Katowice, 04.08.2020