KOMUNIKAT

  1. Od dnia 3 listopada 2020 r. aż do odwołania w biurach Kurii Metropolitalnej w Katowicach nie przyjmuje się interesantów.

  2. Pracownicy poszczególnych wydziałów kurii pracują w systemie pracy zamiennej: w biurach lub zdalnie w miejscu zamieszkania.

  3. W sprawach bieżących można kontaktować się z kancelarią lub właściwym wydziałem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

  4. Korespondencję można pozostawić na portierni w godzinach od 9.00 do 12.00. Tam także możliwy jest kontakt z dyżurującym pracownikiem w sprawach pilnych (odbiór dokumentów, konsultacja itp.).

  5. Informacje dotyczące toczących się w Sądzie Metropolitalnym procesów oraz rezerwacje wizyt w Sądzie prosimy dokonywać telefonicznie. Skargi powodowe oraz inne dokumenty związane z procesem o nieważność małżeństwa kanonicznego przyjmowane są w godz. 9.30-12.00 z zachowaniem wszystkich przepisów prawa państwowego i kanonicznego wydane w związku ze stanem epidemiologicznym.

  6. Kolekty i zbiórki przewidziane na rok 2020 należy realizować w postaci przelewów bankowych zgodnie dyspozycją umieszczoną na stronie 71 Kalendarza Liturgicznego.

Szczęść Boże!

† Grzegorz Olszowski
Moderator Kurii Metropolitalnej

Katowice, 2 listopada 2020 r.