Z przykrością zawiadamiamy, że 8 maja br., zmarł ks. Antoni Jan Bartoszek, emerytowany proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych. Przeżył lat 87, w tym 63 lata w kapłaństwie.

Jego pogrzeb odbędzie się w czwartek, 13 maja br., w parafii Świętego Mikołaja w Warszowicach:

  • o godz. 10.30 - różaniec w intencji zmarłego,
  • o godz. 11.00 - Msza Święta pogrzebowa.

Post scriptum:
Zważywszy na sytuację epidemiologiczną w kraju, zachęcamy przede wszystkim do modlitwy za zmarłego i odprawienia Mszy Świętej w miejscu swojego przebywania.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

ks. Antoni Jan Bartoszek urodził się 10 czerwca 1933 roku w Baranowicach-Szoszowach jako dziewiąte dziecko rolnika Franciszka i Zuzanny z domu Muras. Miał czterech braci i cztery siostry. Ochrzczony został kilka dni po urodzeniu w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Warszowicach, tam też 22 czerwca 1948 roku przyjął sakrament bierzmowania. Rodzina była szczerze religijna, żyła ubogo, nieraz brakowało im chleba.
W latach 1940 – 1948 uczęszczał do szkoły powszechnej w Baranowicach. Potem uczył się w Szkole Ogólnokształcącej stopnia licealnego im. Karola Miarki w Żorach. Należał do Sodalicji Młodzieńców. Jako uczeń był sumienny i pracowity. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1952 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zlikwidowaniu Wydziału Teologicznego, od 1954 roku wykłady odbywały się w Seminarium Duchownym.
Pierwszej tonsury i święceń niższych udzielił mu w Krakowie bp Franciszek Jop. Święcenia diakonatu otrzymał 10 kwietnia 1957 roku z rąk biskupa Herberta Bednorza w kaplicy Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Ten sam biskup, 23 czerwca tegoż roku w katedrze katowickiej, udzielił mu święceń prezbiteratu.
Po święceniach podjął zastępstwa wakacyjne w rodzinnej parafii Świętego Mikołaja w Warszowicach i w parafii Świętego Michała Archanioła w Krzyżowicach. Następnie był wikariuszem w parafiach: Bożego Ciała w Zabrzu - Kończycach (1957-1961), Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Świętej Rozalii w Chorzowie - Maciejkowicach (1961-1964), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Piekarach Śląskich - Kamieniu (1964-1967) i św. Pawła w Rudzie Śląskiej - Nowym Bytomiu (1967-1970), gdzie był również kapelanem Szpitala Miejskiego. Pracę proboszczowską napisał na temat „Chrzcielnice dekanatu piekarskiego i siemianowickiego”.
Dnia 11 maja 1970 roku został mianowany lokalistą w Chwałęcicach (1970-1976), choć formalnie był wikariuszem w parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. W dniu 25 listopada 1972 otrzymał honorowy tytuł proboszcza. Postarał się o wybudowanie w Chwałęcicach probostwa i prowadził duszpasterstwo do czasu utworzenia parafii.
Z dniem 16 grudnia 1976 roku został skierowany do parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku - Chwałowicach, najpierw jako wikariusz - ekonom, a od 4 marca 1977 roku jako proboszcz (1976-1988). Od 1988 roku był administratorem, a następnie proboszczem parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych (1988-1998). Był też katechetą w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 w Łaziskach Górnych oraz pełnił funkcję wicedziekana dekanatu mikołowskiego (1976-1988).
1 sierpnia 1998 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał na terenie parafii Świętego Stanisława w Żorach.
Zmarł 8 maja 2021 roku w szpitalu w Rybniku w 88. roku życia i w 64. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 13 maja w Parafii Świętego Mikołaja w Warszowicach.

Najnowsze

15 czerwiec 2021

Znamy datę beatyfikacji ks. Jana Machy

Nowy termin uroczystości zaaprobował papież Franciszek, a datę potwierdził Sekretariat Stanu Stolicy...

14 czerwiec 2021

Dekrety wikariuszowskie rozdane

W katowickiej katedrze Chrystusa Króla abp Wiktor Skworc wręczył dekrety księżom wikariuszom...

14 czerwiec 2021

Pandemia stała się szansą dla ewangelizacji

Rozdanie dekretów dla księży wikariuszy poprzedziło nabożeństwo posłanie ze specjalnym słowem metropolity...

13 czerwiec 2021

Dekrety dla księży studentów

W katowickiej Kurii abp Wiktor Skworc wręczył dekrety kierujące wybranych księży na...

13 czerwiec 2021

Stypendia dla młodych i zdolnych

W katedrze Chrystusa Króla metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. w intencji młodych...

12 czerwiec 2021

Franciszkanie i cysters przyjęli święcenia

Czterech franciszkanów i cysters przyjęli święcenia kapłańskie w Katowicach-Panewnikach. Trzech franciszkanów przyjęło...