Za funkcjonariuszy Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego poległych, zamordowanych i zaginionych podczas II wojny światowej modlił się abp Skworc podczas Mszy w katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Podczas liturgii powiedział, że: „prawdziwe pojednanie i pokój osiąga się w sposób proaktywny”.

W homilii wspomniał ofiary III Powstania Śląskiego po obu stronach frontu walki. Podkreślił, że „powstanie nie miałoby szans gdyby nie oddolne poparcie za strony autochtonów, Górnoślązaków” i że  „II Rzeczpospolitej, która zmartwychwstała 11 listopada 1918 roku potrzebny był ład wewnętrzny”. – Na jego straży stanęła formacja o nazwie „Policja Państwowa” – wyjaśnił. Mówił, że „podstawowa kadra Policji wyszła z legionistów, powstańców wielkopolskich i śląskich”. – Nic więc dziwnego, że 1 września 1939 roku ostrze hitlerowskiego, a potem 17 września także sowieckiego okupanta skierowało się ku policjantom II Rzeczpospolitej – kontynuował abp Skworc.

Jednocześnie  przypomniał, że celem Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 powołanego do życia 5 listopada 1990 roku jest przechowywanie pamięci o losach Policji II RP, szczególnie doświadczonej podczas II wojny światowej i w Polsce Ludowej. – Modlimy się za poległych i zamordowanych policjantów II Rzeczypospolitej. Modlimy się za ich rodziny i z ich rodzinami, z osobami tworzącymi Stowarzyszenie i obecnymi w sakralnej przestrzeni tej katedry; modlimy się o pokój wieczny jako nagrodę za męczeńską śmierć i ofiarę z życia dla ziemskiej Ojczyzny i jej obywateli – zapewniał  w homilii.

Przywołał  postać sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy, którego beatyfikacja odbędzie się w katowickiej katedrze 20 listopada br. – Ks. Jan Macha  (…) niósł pomoc duchową, finansową i żywnościową osobom i rodzinom stojącym na skraju egzystencjalnej katastrofy przez prawie dwa lata – mówił abp Skworc. – Jego misja, choć w materialnym wymiarze została przerwana we wrześniu 1941 roku, gdy wpadł w ręce gestapo, nie zakończyła się wraz z aresztowaniem (…). Skazany na karę śmierci, w nocy z 2/3 grudnia 1942 r. położył głowę pod gilotynę w katowickim więzieniu. Ciało spalono w Auschwitz – wyjaśniał.

W nawiązaniu do odczytanego fragmentu Ewangelii zaapelował o pokój: „wspominając dzisiaj ofiarę życia policjantów i wszystkich innych, w tym ks. Machy, złożoną na ołtarzu Ojczyzny, mając świadomość czym jest wojna i jakie niesie skutki, proszę, pamiętając o martyrologium Policjantów II RP, złóżmy obietnicę codziennego budowania pokoju w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym”.

Odniósł się do encykliki społecznej Franciszka „Fratelli tutti”. Za papieżem przypomniał, że obok „architektury” pokoju istnieje  „rzemiosło pokoju”,  które angażuje  wszystkich. - Idźmy za myślą papieża Franciszka i zajmijmy się budowaniem pokoju – apelował.  –Bo prawdziwe pojednanie i pokój osiąga się w sposób proaktywny, poprzez tworzenie nowego społeczeństwa opartego na służbie innym, a nie na pragnieniu panowania; społeczeństwa opartego na dzieleniu się z tym, co się posiada z innymi a nie na egoistycznej przepychance każdego o jak największe bogactwo; społeczeństwa, w którym wartość bycia razem jako ludzie jest wreszcie ważniejsza niż wszelka mniejsza grupa czy to będzie rodzina, naród, partia, rasa czy też kultura – spuentował.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie "Rodzina Policyjna 1939" z siedzibą w Katowicach jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych. Do zadań Stowarzyszenia należy rozwój świadomości narodowej  w szczególności poprzez: ujawnienie prawdy i propagowanie wiedzy na rzecz ogółu społeczności o Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego Rzeczpospolitej Polskiej działających  do  1939 roku,  patriotycznego udziału Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego w wojnie obronnej  w 1939  roku, losów policjantów Policji Państwowej, Policji Województwa Śląskiego i ich rodzin w okresie II wojny światowej oraz represjonowania policjantów i ich rodzin po wyzwoleniu.

Ks. Rafał Skitek /Radio eM

Najnowsze

28 wrzesień 2021

Nowi kanonicy gremialni

Metropolita katowicki modlił się wraz z kapitułą Katedry Chrystusa Króla. Podczas spotkania...

27 wrzesień 2021

Modlitwa z Arcybiskupem Seniorem

Abp senior Damian Zimoń przewodniczył Mszy św. z okazji swoich kolejnych imienin...

26 wrzesień 2021

Nowi Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

W katedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Wiktor Skworc przewodniczył Mszy św...

26 wrzesień 2021

Z Piekar Śląskich do Zambii

Uroczystość posłania misjonarki świeckiej Katarzyny Tomaszewskiej odbyła się w jej parafialnym kościele...

25 wrzesień 2021

30-lecie posługi Misjonarek Miłości w Katowicach

Msza św. pod przewodnictwem metropolity katowickiego została odprawiona w sobotę w parafii...

25 wrzesień 2021

Imieniny abp. seniora Damiana Zimonia

Msza św. w intencji Arcybiskupa seniora będzie sprawowana się w poniedziałek (27.09)...