W katedrze Chrystusa Króla abp Wiktor Skworc odprawił Mszę św. z okazji inauguracji nowego roku katechetycznego. W homilii mówił m. in., że o skuteczności katechezy decyduje osobista więź z Jezusem, a szkoła staje się już nie tylko miejscem nauczania religii ale i duszpasterstwa.

W homilii dziękował katechetom i katechetkom za posługę „w trudnym dla wszystkich pandemicznym czasie”. – Jesteśmy wam wdzięczni za nieustanną gotowość podejmowania posługi nauczania i wychowywania w szkole i w parafiach, zwłaszcza za ogromy wysiłek włożony w minionym roku w organizację i prowadzenie lekcji religii „zdalnie”, w przestrzeni Internetu.  Zachęcił – by na bazie doświadczeń pandemicznych – nie rezygnować z nawiązywania dobrych relacji z uczniami oraz indywidualnego podejścia do rodzin. –  Dobrą praktyką jest ta, że nauczyciel religii w szkole podstawowej w parafii uczy również w przedszkolu – mówił uzasadniając, że obecność katechetów w przedszkolu jest „szczególnie ważna w dobie laicyzacji rodzin i wzroście liczby rodzin dysfunkcyjnych”.

Abp Skworc zwrócił uwagę na dobrodziejstwa, ale i zagrożenia płynące z Internetu – „nowego kontynentu”, na którym też, zgodnie z nakazem Chrystusa, należy katechizować i ewangelizować.  Docenił wartość transmisji liturgii i angażowania się w sieci wielu chrześcijan w różne formy ewangelizacji. Jednocześnie zauważył, że „w tym wirtualnym kontynencie można się bardzo często spotkać z nienawiścią, kłamstwem i brakiem odpowiedzialności za słowo i dobro wspólne”.

Katechetów prosił, by katechizując, także w Internecie, opierali się na „zdrowej nauce”. – Jako nauczyciele religii w szkole, obecni tam w imieniu Kościoła, musicie troszczyć się o naszą wiarę, aby opierała się na zdrowej nauce (por. 2 Tm 4, 3) – apelował wskazując na wartość Katechizmu Kościoła Katolickiego, nauczania papieża i kolegium biskupów.

Odnosząc się skutków pandemii i tego, że „świat dzieci i młodzieży stał się bardziej różnorodny”, wskazał na niezastąpioną rolę wspólnoty rodzinnej – „zdolną do cierpliwego słuchania dzieci, młodego pokolenia”. – I to jest również zadanie dla nauczycieli i katechetów: wysłuchiwanie i przezwyciężanie skutków izolacji i społecznego dystansu – zwrócił się do uczestników liturgii. – Na terenie szkoły dochodzi dziś do spotkania Kościoła i świata, rzeczywistości społecznej, taka jaka ona jest z Kościołem, jego reprezentantami w szkole – dodał. W tym kontekście stwierdził, że „szkoła staje się już nie tylko miejscem nauczania religii ale i duszpasterstwa”.

Stwierdził, że „punktem wyjścia skuteczności naszej misji jest nasza osobista wiara w Jezusa Chrystusa i w Jego pełne miłości i miłosierdzia przeslanie”.  – Trzeba być posłusznym Słowu – mówił abp Skworc. – Nasz Nauczyciel, podobnie jak my od uczniów, domaga się konsekwencji (…). Stabilność posiada jedynie dom posadzony na skale Bożego słowa – przekonywał.

Wobec bieżących wydarzeń w życiu Kościoła – beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i 52. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie zwrócił się do nauczycieli religii o „promowanie w szkołach Eucharystycznego Ruchu Młodych, który istnieje już w ponad stu parafiach naszej archidiecezji”. – Pamiętając, że Eucharystia daje życie, gromadźcie młodych wokół eucharystycznego stołu na świętej wieczerzy – prosił. Odwołując się do nauczania kard. Stefana Wyszyńskiego powiedział, że „wartość szkoły (…) zależy w dużym stopniu od wartości nauczyciela; na tę wartość składa się doskonała i pełna formacja umysłowa i moralna”. – Każdy nauczyciel, w tym szczególnie katecheta, musi postrzegać własną pracę jako powołanie – mówił abp Skworc. – Jest to współpraca z dziełem Boga, w której wszyscy muszą uważać się za „delegatów Boga samego”. Praca nauczyciela nie może być postrzegana jako zawód, ale jako „święte powołanie” – dodał abp Skworc.

Ks. Rafał Skitek /Radio eM

Najnowsze

24 wrzesień 2022

Słowo Arcybiskupa Katowickiego

Przed nami październik – miesiąc wielkiej modlitwy Kościoła.

24 wrzesień 2022

Oby Bóg wspierał dzieło rąk naszych

Abp Skworc przewodniczył Mszy św. za dziennikarzy i pracowników Instytutu Gość Media...

23 wrzesień 2022

Imieniny abp. seniora Damiana Zimonia

W poniedziałek 26 września swoje imieniny obchodzi abp senior Damian Zimoń.

23 wrzesień 2022

Propozycja formacyjno-edukacyjna

Uczniowie klas piątych szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach...

23 wrzesień 2022

Reparacje w kontekście pojednania

Przed wyjazdem na posiedzenie Konferencji Episkopatu Niemiec metropolita katowicki w "Rozmowie Poranka...

18 wrzesień 2022

Wszyscy jesteśmy Dziećmi Maryi

Katowice. Setki Dzieci Maryi i ich opiekunów zjawiły się na powakacyjnym dniu...