Sześciu alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego przyjęło w sobotnie przedpołudnie posługę lektoratu. - Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, by coraz mocniej działało w sercach ludzkich - zwrócił się do nich udzielający posługi metropolita. - Amen - odpowiedział każdy z nich.

Mszy św. w seminaryjnej kaplicy przewodniczył abp Wiktor Skworc. Wspólnie z alumnami i przełożonymi WŚSD modlili się także bliscy i proboszczowie przyszłych lektorów. Zebranych powitał ks. Marek Panek, rektor seminarium, który podziękował za obecność i zaprosił do modlitwy m.in. o nowe powołania. Podkreślił także wyjątkowość dnia - uroczystość Zwiastowania NMP. - Wierzymy, że dzisiaj rozpoczyna się człowiecza historia Słowa, które stało się Ciałem. W tę historię w sposób uroczysty włączeni zostaną alumni III roku - mówił ks. Panek.

W homilii abp Skworc także przypomniał o wyjątkowości dnia, w którym klerykom udzielono posługi lektoratu. - Wstąpienie w posługę lektoratu otwiera przed wami kolejne stopnie prowadzące przez diakonat do prezbiteratu; niech przyjęcie tej posługi prowadzi każdego z was do analogicznej postawy i stwierdzenia: "Oto idę, aby spełniać wolę Twoją, Boże!". Idziecie tą drogą przez "zwoje księgi", które będziecie rozwijać i dobitnie czytać. Czytajcie też znaki, a jest nim z pewnością fakt, że to właśnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego przyjmujcie lektorat, kiedy Maryja jednym słowem, słowem fiat otwiera historię zbawienia Nowego Testamentu. I czyni to w duchu służby Bogu i ludziom.  Więc przyjmujcie postawę Maryjną. Czytajcie słowa i znaki - zachęcał.

Metropolita przypomniał także fragment z Księgi Nehemiasza, mówiący o pisarzu Ezdraszu: "Czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa, przed mężczyznami i kobietami, i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku Księdze Prawa. Czytali więc z tej Księgi, Ezdrasz i lewici, dobitnie, z dodaniem objaśnień, tak, że lud rozumiał czytanie". - Bracia, mamy więc starożytne wskazanie, jak należy czytać Prawo Mojżeszowe i wszystkie Księgi Starego Testamentu i Nowego. Dlatego, drodzy kandydaci do lektoratu, serdecznie zachęcam, aby każdy z was przeczytał sobie przywołany fragment z Księgi Nehemiasza, bo tamten styl czytania sprzed wieków się nie zdezaktualizował i powinien stać się i waszym. Więc czytajcie słowo Boże dobitnie, najpierw sobie, bo masz być pierwszym słuchaczem słowa, jego pierwszym lektorem, byś pierwszy zrozumiał sens każdego słowa i zdania oraz myśli i przesłania zawarte w objawionym tekście. A następnie czytaj liturgicznemu zgromadzeniu, pamiętając, że zanim Bóg przemówi do liturgicznego zgromadzenia, przemawia do ciebie, aby zdobyć twoje serce swoim słowem, co się przełoży na styl czytania i przekaz nie tylko słów, ale i doświadczenia wiary - przypomniał abp Skworc.

Zwracając się do lektorów, metropolita katowicki zachęcił ich, by w swojej posłudze byli heroldami tajemnicy wcielenia Boga, |"tajemnicy, bo jest ona tajemnicą słowa i introdukcją do Ewangelii, którą wcielone Słowo będzie głosiło". - Maryja uczy nas, którym Kościół dziś zaufał i powierzył troskę o słowo, że wszystko zaczyna się od odpowiedzi na słowo Boga. Chcemy być otwarci na nie całym sobą i ciągle pogłębiać jego znajomość - deklarował w imieniu ustanowionych lektorów kl. Mateusz Raczek.

Posługa lektora wiąże się z odczytywaniem lekcji z Pisma Świętego, w Wielką Sobotę może błogosławić on pokarmy na stół wielkanocny. Jego zadaniem jest coraz lepsze poznawanie Pisma Świętego.

Najnowsze

02 czerwiec 2023

Komunikat Kurii Metropolitalnej

Pierwsze zmiany personalne podjęte przez arcybiskupa Adriana Galbasa SAC.

31 maj 2023

Życzenia i gratulacje

List gratulacyjny abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, do abp. Adriana...

31 maj 2023

Zapraszam Was do wspólnej drogi!

Słowo Arcybiskupa Metropolity Katowickiego

31 maj 2023

Nowy Arcybiskup Metropolita Katowicki

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.

31 maj 2023

Podziękowania abp. Wiktora Skworca

Po odczytaniu komunikatu Nuncjatury Apostolskiej, emerytowany już biskup katowicki, skierował słowo podziękowania...

30 maj 2023

Śp. ks. Antoni Wyciślik

Z przykrością zawiadamiamy, że 29 maja zmarł w 77. roku życia i...