Sześciu alumnów Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego przyjęło w sobotnie przedpołudnie posługę lektoratu. - Przyjmij księgę Pisma Świętego i wiernie przekazuj słowo Boże, by coraz mocniej działało w sercach ludzkich - zwrócił się do nich udzielający posługi metropolita. - Amen - odpowiedział każdy z nich.

Mszy św. w seminaryjnej kaplicy przewodniczył abp Wiktor Skworc. Wspólnie z alumnami i przełożonymi WŚSD modlili się także bliscy i proboszczowie przyszłych lektorów. Zebranych powitał ks. Marek Panek, rektor seminarium, który podziękował za obecność i zaprosił do modlitwy m.in. o nowe powołania. Podkreślił także wyjątkowość dnia - uroczystość Zwiastowania NMP. - Wierzymy, że dzisiaj rozpoczyna się człowiecza historia Słowa, które stało się Ciałem. W tę historię w sposób uroczysty włączeni zostaną alumni III roku - mówił ks. Panek.

W homilii abp Skworc także przypomniał o wyjątkowości dnia, w którym klerykom udzielono posługi lektoratu. - Wstąpienie w posługę lektoratu otwiera przed wami kolejne stopnie prowadzące przez diakonat do prezbiteratu; niech przyjęcie tej posługi prowadzi każdego z was do analogicznej postawy i stwierdzenia: "Oto idę, aby spełniać wolę Twoją, Boże!". Idziecie tą drogą przez "zwoje księgi", które będziecie rozwijać i dobitnie czytać. Czytajcie też znaki, a jest nim z pewnością fakt, że to właśnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego przyjmujcie lektorat, kiedy Maryja jednym słowem, słowem fiat otwiera historię zbawienia Nowego Testamentu. I czyni to w duchu służby Bogu i ludziom.  Więc przyjmujcie postawę Maryjną. Czytajcie słowa i znaki - zachęcał.

Metropolita przypomniał także fragment z Księgi Nehemiasza, mówiący o pisarzu Ezdraszu: "Czytał z tej księgi, zwrócony do placu znajdującego się przed Bramą Wodną, od rana aż do południa, przed mężczyznami i kobietami, i tymi, którzy rozumieli; a uszy całego ludu były zwrócone ku Księdze Prawa. Czytali więc z tej Księgi, Ezdrasz i lewici, dobitnie, z dodaniem objaśnień, tak, że lud rozumiał czytanie". - Bracia, mamy więc starożytne wskazanie, jak należy czytać Prawo Mojżeszowe i wszystkie Księgi Starego Testamentu i Nowego. Dlatego, drodzy kandydaci do lektoratu, serdecznie zachęcam, aby każdy z was przeczytał sobie przywołany fragment z Księgi Nehemiasza, bo tamten styl czytania sprzed wieków się nie zdezaktualizował i powinien stać się i waszym. Więc czytajcie słowo Boże dobitnie, najpierw sobie, bo masz być pierwszym słuchaczem słowa, jego pierwszym lektorem, byś pierwszy zrozumiał sens każdego słowa i zdania oraz myśli i przesłania zawarte w objawionym tekście. A następnie czytaj liturgicznemu zgromadzeniu, pamiętając, że zanim Bóg przemówi do liturgicznego zgromadzenia, przemawia do ciebie, aby zdobyć twoje serce swoim słowem, co się przełoży na styl czytania i przekaz nie tylko słów, ale i doświadczenia wiary - przypomniał abp Skworc.

Zwracając się do lektorów, metropolita katowicki zachęcił ich, by w swojej posłudze byli heroldami tajemnicy wcielenia Boga, |"tajemnicy, bo jest ona tajemnicą słowa i introdukcją do Ewangelii, którą wcielone Słowo będzie głosiło". - Maryja uczy nas, którym Kościół dziś zaufał i powierzył troskę o słowo, że wszystko zaczyna się od odpowiedzi na słowo Boga. Chcemy być otwarci na nie całym sobą i ciągle pogłębiać jego znajomość - deklarował w imieniu ustanowionych lektorów kl. Mateusz Raczek.

Posługa lektora wiąże się z odczytywaniem lekcji z Pisma Świętego, w Wielką Sobotę może błogosławić on pokarmy na stół wielkanocny. Jego zadaniem jest coraz lepsze poznawanie Pisma Świętego.

Najnowsze

17 kwiecień 2024

Spotkanie dziekanów i wicedziekanów

Księża spotkali się w środę 17 kwietnia w Domu rekolekcyjno-pielgrzymkowym Nazaret w...

17 kwiecień 2024

Nie wiesz co robić? Czyń dobro!

Już po raz trzeci odbył się "Dzień dobra" organizowany przez Caritas Archidiecezji Katowickiej.

13 kwiecień 2024

Abp Galbas przewodniczył liturgii upamiętniającej śp. ks. Franciszka Długosza

Uroczystości symbolicznego pochówku więźnia Dachau odbyły się w Studzionce.

13 kwiecień 2024

Abp Skworc: Śp. biskup Bednorz niech nadal będzie przykładem

Hierarcha przewodniczył Mszy św. w 35. rocznicę śmierci biskupa Herberta Bednorza.

11 kwiecień 2024

Śp. ks. Ernest Mosler

Z przykrością zawiadamiamy, że w wieku 58 lat, w 33. roku kapłaństwa...

10 kwiecień 2024

Abp Galbas: To nie śmierć rozdziela ludzi, ale brak pamięci i brak miłości

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. w kościele garnizonowym pw. św. Kazimierza w...