W homilii biskup Szkudło zauważał, że wszyscy jesteśmy „współobywatelami świętych, domownikami Boga, zespoleni w Nim we wspólnym budowaniu”. ‒ To „współ” i „zespoleni” odnosi się do nas jako do wspólnoty braterskiej ‒ tłumaczył przywołując postać młodego profesora teologii Józefa Ratzingera.  ‒ W 1958 roku powiedział,  że w przeciwieństwie do światowego braterstwa, braterstwo chrześcijańskie jest braterstwem mającym podstawę przede wszystkim we wspólnym ojcostwie Boga ‒ dodał.

 

Zauważał, że „Ojciec”, to nasz podstawowy punkt odniesienia. Tak samo, jak był podstawowym punktem odniesienia dla Pana Jezusa. ‒ I Ty, i Ty, i ja, i wszyscy, którzy są tutaj przy ołtarzu, mamy jednego Ojca. W obrzędach Komunii wzniesiemy ręce i zaśpiewamy Ojcze nasz! Właśnie w obrzędach Komunii, czyli jedności! ‒ tłumaczył.

 

Za Ratzingerem powtarzał, że „celebrowanie Eucharystii, które ma się stać źródłem braterskich relacji, musi być też wcześniej wewnętrznie uznane i sprawowane jako sakrament braterstwa i jako takie powinno się też przejawiać w swym zewnętrznym kształcie.” Podkreślał wagę braterskich relacji we wspólnocie parafialnej.

 

Biskup mówił też o historii katowickiej katedry.  Dwa lata po erygowaniu diecezji katowickiej, 5 czerwca 1927 roku, w uroczystość Trójcy Świętej, ówczesny biskup śląski Arkadiusz Lisiecki, rozpoczął uroczyście budowę. 12 lat później wybuchła wojna, która zawiesiła prace budowlane. Wznowiono je po wojnie, w czerwcu 1947 roku. Komunizm interweniował w wysokość kopuły i sprawił, że w dniu konsekracji biskup diecezji przebywał na wygnaniu.

 

Biskup podkreślał, jak ważna jest rola kościoła nie tylko traktowanego jako świątynia, ale i Kościoła z dużej litery, wspólnoty wierzących. ‒ Kościoła, którego drugie imię brzmi:  „braterstwo” ‒ powiedział. Przypominał słowa proroka Ezechiela o wodzie, która wypływa z wejścia do świątyni.

 

Nie wątpię w to ani trochę. Nasz chrześcijański obowiązek przemiany tego świata nigdy nie przestanie być aktualny ‒ zaznaczał biskup.  Zachęcał do braterstwa w Kościele mimo podziałów i do życia w jedności i miłości.

 

Agnieszka Skrzypczyk-Plaza / Radio eM / KAI

Najnowsze

10 grudzień 2023

Abp Galbas otrzymał od śląskich harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju

Światło zostało przekazane na granicy polsko-czeskiej w sobotę, 9 grudnia.

09 grudzień 2023

Abp Galbas: Czystość Maryi i nasza

Homilia metropolity katowickiego wygłoszona 8 grudnia w Opavie

08 grudzień 2023

Spotkanie osób związanych z Zespołem ds. prewencji Archidiecezji Katowickiej

 Rozmawiano o aktualnej sytuacji ochrony dzieci i młodzieży oraz kierunkach na przyszłość.

07 grudzień 2023

Biskupi Metropolii Górnośląskiej spotkali się w Kamieniu Śląskim

Rozmawiali m.in. o trwającym Synodzie o synodalności, a także o formacji seminaryjnej...

07 grudzień 2023

Po raz pierwszy obradowała rada kapłańska w nowym składzie

Księża spotkali się w środę, 6 grudnia, w Kurii Metropolitalnej w Katowicach...

04 grudzień 2023

Słowo metropolity katowickiego na święto górników

"Barbórkowe" życzenia abp. Adriana Galbasa skierowane do pracujących w przemyśle wydobywczym i okołowydobywczym.