W Kokoszycach, Tychach i Katowicach spotkali się w dniach 7-9 listopada dziekani dekanatów Archidiecezji Katowickiej.

 

W tym roku spotkania dziekanów zostały zorganizowane w nowej formule. W miejsce trzydniowego spotkania organizowanego raz w roku wprowadzono jeden dzień. Forum odbyło się w trzech różnych miejscach diecezji, a każdy z uczestników miał możliwość wyboru jednego z nich.

 

- Wspólnym mianownikiem poruszanych zagadnień było pytanie: co możemy zrobić dla siebie wzajemnie. Dziekani dzielili się swoim doświadczeniem, ale także opiniami dotyczącymi bieżących wyzwań naszego lokalnego Kościoła – powiedział po spotkaniu ks. Tomasz Wojtal, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

 

Spotkanie obejmowało cztery zagadnienia tematyczne. Pierwsze z nich dotyczyło spraw duszpasterskich, a także relacji pomiędzy kurią oraz dekanatami. Rozmawiano także o finansach oraz formacji seminaryjnej i stałej księży. Ostatnia część była poświęcona wdrażaniu nowego systemu informatycznego pomocnego w zarządzaniu parafiami i diecezją.

 

- Spotkanie było jak najbardziej na czasie, bo wiązało się z nowymi wyzwaniami przed którymi stoi cały Kościół i diecezja. To cele zarówno duszpasterskie jak również gospodarcze. Konieczne jest dostosowanie naszych parafii do nowych zasad i problemów z tym związanych - mówi ks. Andrzej Pyrsz, dziekan dekanatu Pszów.

 

- Nowa formuła stworzyła przestrzeń dla wymiany myśli. Rozmawialiśmy nad propozycjami przedstawionymi przez pracowników poszczególnych wydziałów kurii – mówi ks. Leszek Makówka, dziekan dekanatu Kochłowice. Wskazał także na propozycje Wydziału Duszpasterstwa i poszukiwania nowych rozwiązań na poziomie dekanatów. – Zmniejsza się ilość księży więc jesteśmy zmuszeni myśleć o większym rejonie. Nie w każdej parafii muszą być obecne te same formy – dodał. Zwrócił także uwagę na obecność tematu rozeznania duszpasterskiego, które obejmuje rodziców chrzestnych oraz o dopuszczania małżeństw niesakramentalnych do komunii.

 

W ostatniej części spotkania omawiano wdrażanie nowego programu informatycznego, który umożliwi komunikacje pomiędzy wiernymi i parafią, jak również pomiędzy parafiami i kurią. – Jak każda platforma informatyczna program ten będzie usprawniał kontakt z ludźmi, ale też pomiędzy kurią i parafią. Każda nowość, także i ta zmiana wiąże się z niepewnością, ale nie można się jej bać – stwierdził ks. Andrzej Pyrsz.

 

Listopadowe spotkania odbyły się w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym Archidiecezji w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach, w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach oraz w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Kolejne forum dziekanów zaplanowano na wiosnę.

 

W Archidiecezji Katowickiej jest 322 parafii zgrupowanych w 37 dekanatach.

Najnowsze

10 grudzień 2023

Abp Galbas otrzymał od śląskich harcerzy Betlejemskie Światło Pokoju

Światło zostało przekazane na granicy polsko-czeskiej w sobotę, 9 grudnia.

09 grudzień 2023

Abp Galbas: Czystość Maryi i nasza

Homilia metropolity katowickiego wygłoszona 8 grudnia w Opavie

08 grudzień 2023

Spotkanie osób związanych z Zespołem ds. prewencji Archidiecezji Katowickiej

 Rozmawiano o aktualnej sytuacji ochrony dzieci i młodzieży oraz kierunkach na przyszłość.

07 grudzień 2023

Biskupi Metropolii Górnośląskiej spotkali się w Kamieniu Śląskim

Rozmawiali m.in. o trwającym Synodzie o synodalności, a także o formacji seminaryjnej...

07 grudzień 2023

Po raz pierwszy obradowała rada kapłańska w nowym składzie

Księża spotkali się w środę, 6 grudnia, w Kurii Metropolitalnej w Katowicach...

04 grudzień 2023

Słowo metropolity katowickiego na święto górników

"Barbórkowe" życzenia abp. Adriana Galbasa skierowane do pracujących w przemyśle wydobywczym i okołowydobywczym.