– Kierujemy nasze spojrzenie ku Maryi, obleczonej w słońce z koroną z gwiazd dwunastu na głowie i przypomnijmy sobie szczególny związek między Maryją a Duchem Świętym – mówił abp Skworc w Mikołowie. Przypomniał, że „współpraca Maryi z Duchem Świętym (…) wyraża się w postawie bezwzględnej uległości wobec natchnień Ducha Pocieszyciela”.

{Play}

– Świadoma tajemnicy swego Boskiego Syna, Maryja pozwala się prowadzić Duchowi, by w należyty sposób wypełnić swe macierzyńskie posłannictwo – powiedział. Mówiąc o roli Ducha Świętego zauważył, że jest On Duchem jedności. – On prowadzi do spotkania z Bogiem i człowiekiem – mówił.

Metropolita katowicki zaapelował do zebranych, aby byli otwarci na inspirację Ducha Świętego „zwłaszcza wobec istniejących podziałów i konfliktów na wielką i małą skalę”. – Duch Święty da wam siłę do złożenia ofiary miłości, poświęcenia i przebaczenia, wszak Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego – powiedział.

Wiernym zebranym w mikołowskiej świątyni przypomniał, że mają „koncentrować się na mocy Ducha Świętego, którym są napełnieni – podobnie jak Maryja”. – Trzeba, aby manifestowały się w was i przez was – czcicieli Maryi – jakże potrzebne, pożądane i oczekiwane owoce działania Ducha Świętego – wyjaśniał.

Przypomniał również, że korony to „znak i symbol królewskiej godności Zbawiciela i Jego Matki”. Odnosząc się do gestu koronacji maryjnych wizerunków zauważył, że „są jakąś imitacją, naśladowaniem Bożego działania, ostatecznie uznania niezwykłej godności Maryi, wybranej na pełną łaski matkę Zbawiciela, działającej w mocy Bożego Ducha”.

– Uczyńcie, co w waszej mocy, by ewangelia maryjnych postaw wiary, służby i miłości jaśniała w naszym życiu osobistym i społecznym. Nie gromadźcie skarbów dla siebie; bądźcie bogatymi przed Bogiem! „Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga” oraz Jego i nasza Matka. W ten sposób okażecie, że gest koronacji Maryi trwa i jest znakiem Jej królowania w naszych sercach. Aż sami otrzymamy koronę życia wiecznego w Domu Ojca – mówił abp Skworc.

Obraz Matki Bożej znajdujący się w Mikołowie jest kopią ikony Salus Populi Romani. Wizerunek Matki Bożej znajduje się w Mikołowie od 1707. W 2018 abp Wiktor Skworc nałożył na obraz korony.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

/fot. ks. S. Kreczmański/