Metropolita katowicki spotkał się z młodzieżą przebywającą w Katowicach na rekolekcjach oazowych, by opowiedzieć o historii Kościoła na Śląsku. Wcześniej w katowickiej katedrze Eucharystię dla młodzieży odprawił bp Marek Szkudło.

{Play}

Czwartego dnia rekolekcji oazowych III stopnia, młodzież która bierze w nich udział udała się do centrum Katowic. Tam w katowickiej katedrze czekał na nich bp Marek Szkudło, który sprawował dla młodzieży Eucharystię.

Po Mszy św. spotkali się z metropolitą katowickim abp. Wiktorem Skworcem. Nawiązując do tematyki rekolekcji oazowych III stopnia mówił do młodzieży, że „w Kościele mówimy: Ecclesia semper reformanda, co oznacza, że Kościół cały czas się zmienia. - Wy na III stopniu oazy poznajecie, czym jest Kościół, a on realizuje się w Kościołach lokalnych, czyli diecezjach – mówił metropolita oazowiczom.

Następnie przybliżył młodzieży prawie 100 – letnią historię (archi)diecezji katowickiej. Pomocą służyły mu w tym portrety biskupów: Augusta Hlonda, Arkadiusza Lisieckiego, Stanisława Adamskiego i Herberta Bednorza. Nie zabrakło miejsca na ciekawostki. – Wszyscy dziwią się, dlaczego w Katowicach w jednym miejscu skupione są: katedra, kuria, seminarium, drukarnia, Wydział Teologiczny, Dom Księży Emerytów... wszystkie ważniejsze budynki diecezjalne. A to pochodzi od pierwszego biskupa katowickiego, który kupił 10 hektarów ziemi w południowej części Katowic. Tu, gdzie jesteśmy, była dawniej cegielnia, potem biskup Hlond wykupił tę ziemię i tu budowano poszczególne budynki – opowiadał arcybiskup.

Sami oazowicze zasypali metropolitę katowickiego pytaniami. Interesowało ich m.in. to ilu kapłanów zostało wyświęconych od początku istnienia diecezji i kim są diakoni stali. Arcybiskup opowiadał też o swoich doświadczeniach pracy w najbardziej obfitującej w powołania diecezji tarnowskiej i o formacji do kapłaństwa, która w archidiecezji katowickiej rozpoczyna się rokiem propedeutycznym w Brennej.

Obecnie trwa 3 turnus rekolekcji oazowych. W Katowicach 50 osobowa grupa oazowiczów uczestniczy w rekolekcjach III stopnia, przeżywając je pod hasłem „Kościół – Matka, Matka Kościoła”. Całość rekolekcji trwa 15 dni i jest zbudowana w oparciu o tajemnice różańcowe.