Pasterski apel o dialog o wychowanie do pokoju, podejmowane z pokorą, w duchu bezinteresowności i sprawiedliwości.
“Bądźmy budowniczymi pokoju, pamiętając o słowach Zbawiciela, że błogosławieni są ci, którzy wprowadzają pokój. Bądźmy stróżami naszych młodych braci i sióstr, by szanowany był każdy człowiek i jego ludzka godność. Niech błogosławieństwo pokoju wypełnia nasze serca, rodziny, szkoły, parafialne wspólnoty i staje się udziałem całej naszej ojczyzny i ludzkiej rodziny” – wzywa abp Wiktor Skworc.

Przeczytaj cały List Pasterski