O wspólną, pokorną modlitwę w intencji pokoju apeluje w słowie pasterskim na początek roku szkolnego i katechetycznego abp Wiktor Skworc. List ten został odczytany wiernym archidiecezji podczas Mszy św. w niedzielę, 1 września 2019, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

„Wobec zauważalnych napięć na płaszczyźnie międzynarodowej, kulturowej i społecznej coraz silniej dostrzegamy potrzebę modlitwy o pokój będący fundamentalnym dobrem ludzkości, bez którego wszelkie inne wartości tracą szansę na realizację”, podkreśla metropolita katowicki. Cytując encyklikę Pacem in terris (łac. Pokój na ziemi) papieża św. Jana XXIII, abp Skworc dodaje, że pokój nie jest tylko stanem relacji pomiędzy państwami, ale także „umiejętnością współżycia na wszystkich poziomach egzystencji”, której nierozerwalnym elementem jest „duchowe rozbrojenie ludzkich serc” (por. Pacem in terris, 113). Wprowadzanie tak rozumianego pokoju staje się zadaniem każdego chrześcijanina.

W nawiązaniu do rozpoczynającego się nowego roku szkolnego, ks. arcybiskup zwrócił się z apelem, aby polska szkoła, dbając o dobro młodego pokolenia, stawała się oazą pokoju i środowiskiem zgodnej współpracy nauczycieli, wychowawców, katechetów i rodziców.

Metropolita katowicki poinformował również, że od 1 września br. w archidiecezji katowickiej zaczyna obowiązywać dokument precyzujący zasady ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym.

Równocześnie abp Skworc zaapelował do rodziców o czujność i roztropność w związku z planowanymi w szkołach i finansowanymi przez niektóre samorządy zajęciami dotyczącymi edukacji seksualnej i tzw. edukacji antydyskryminacyjnej. Zajęcia te „mogą prowadzić nie tylko do deprawacji młodego pokolenia i poddawania w wątpliwość ich tożsamości”, ale również nierzadko „naruszają chrześcijański model wychowania, od lat realizowany mozolnie i z poświęceniem przez wielu wierzących rodziców”, przypominając, że „żadne dziecko nie może być przymuszone do uczestniczenia w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów”.

Słowo pasterskie zostało skierowane do diecezjan m.in. z okazji przypadającej 1 września 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. Modlitwa o pokój została zapowiedziana przez abp Wiktora Skworca podczas konferencji prasowej na Jasnej Górze 27 sierpnia br.