Abp Wiktor Skworc przewodniczył 3 września w Jastrzębiu-Zdroju uroczystej Eucharystii w 39. rocznicę podpisania Porozumienia Jastrzębskiego. W wydarzeniu uczestniczył premier RP Mateusz Morawiecki oraz przedstawiciele rządu i samorządu, europosłowie oraz osoby związane z działalnością „Solidarności”, w tym jej szef Piotr Duda.

Metropolita katowicki w jastrzębskiej świątyni przypomniał, że, wspominając wydarzenia sprzed 39 laty, dziękujemy za ludzi „Solidarności”, „którzy mieli poczucie godności człowieka i obywatela oraz ciążących na nim obowiązków wobec całości narodu i państwa”. 

Odnosząc się do wydarzeń z Jastrzębia, abp Skworc zauważył, że to właśnie w kościele pw. Matki Kościoła, „budowanym pracą i ofiarą jastrzębskich górników, głoszona Ewangelia uwalniała ludzi pracy, spętanych przemocą komunistycznego systemu”. – To tu mieszkańcy tego miasta, tworzący wspólnotę na fundamencie wiary, stanęli z kolan z poczuciem godności i stanowczo upomnieli się o prawa człowieka i o prawa pracownicze – mówił. 

– Wszystkim nam bliski jest ideał społecznego solidaryzmu, zbudowanego na fundamentach porozumień. To mocne fundamenty pod pokój społeczny i ład moralny. Obrona i przekaz wartości, o które walczyli nasi poprzednicy, także 39 lat temu tutaj w Jastrzębiu, zależy od każdego z nas... To dziedzictwo jest darem i zadaniem! – powiedział metropolita katowicki.

Po Eucharystii uczestnicy udali się pod pomnik Porozumienia Jastrzębskiego przy KWK „Zofiówka”. Tam przemówił premier RP Mateusz Morawiecki, który podkreślił, że robotnicy w 1980 mieli wielką odwagę przeciwstawienia się złu, jakie reprezentowała władza komunistyczna. Zaakcentował, że robotnicy „walczyli o godność, o normalność”.

– Wszystkim robotnikom, którzy są z nami dzisiaj w różnych miejscach, chciałbym złożyć w imieniu wszystkich Polaków ogromne podziękowanie za waszą wytrwałość, za waszą walkę o prawa pracownicze – dodał.

Do zebranych przemawiał również przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Odczytano także list prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do uczestników uroczystości.

Porozumienie Jastrzębskie było trzecim, po gdańskim i szczecińskim, które na fali strajków z 1980 robotnicy podpisali z komunistyczną władzą. W wyniku podpisanego dokumentu górnicy uzyskali m.in. rezygnację z czterobrygadowego systemy pracy oraz wolne soboty i niedziele, jak również upomnieli się o jednolite w całej Polsce świadczenia rodzinne.

ZOBACZ TRANSMISJĘ HOMILIĘ METROPOLITY KATOWICKIEGO

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

/fot. ks. S. Kreczmański/