Bp Marek Szkudło przewodniczył uroczystej sumie podczas uroczystości odpustowej w Bazylice w Pszowie. Zachęcał przybyłych wiernych do ciągłego otwierania się na Ducha Świętego.

- Duch Święty jest duchem jedności. On prowadzi do spotkania z Bogiem i człowiekiem. Bądźcie więc otwarci na Jego inspiracje. Zwłaszcza wobec istniejących podziałów i konfliktów na wielką i małą skalę. Duch Święty da wam siłę do złożenia ofiary miłości, poświęcenia i przebaczenia – powiedział biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.

Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. dr Marek Panek, rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego, który zauważył, że każdy z nas jest potrzebny Panu Bogu. Zobrazował tę myśl, odnosząc się do pierwszego cudu Jezusa w Kanie Galilejskiej. To właśnie tam słudzy mieli swój znaczący udział w opisanym w Ewangelii wydarzeniu. – Myślę, że to co się wydarzyło w Kanie Galilejskiej jest genialnym skrótem pokazującym splot Bożego i naszego, ludzkiego działania. Można powiedzieć: „Cóż takiego znaczyło przyniesienie stągwi?”. Można też powiedzieć: „Bez tego nie wydarzyłby się cud!” – mówił.

Ks. Marek Panek podkreślał również, że Bóg chce, abyśmy z nim współpracowali. – Chce, żeby nasze życie było napełnione nie tylko aktywnością czy pracą, ale żeby ta aktywność była zawsze „współ-działaniem, współ-pracą z Nim, z Bogiem! Wtedy także w naszym życiu Bóg dokona wielkich rzeczy – powiedział.

Do samego Pszowa oprócz parafian przybyły liczne pielgrzymki. Tradycyjnie już z Rybnika pielgrzymowało kilka grup pieszych pątników. Wśród nich byli także Skauci Europy. W tym roku po raz pierwszy przybyła do Pszowa piesza pielgrzymka z budującej się jeszcze, nowej parafii w Jankowicach Rybnickich.

Wierni z okolic Pszowa co roku licznie przebywają do Matki Bożej Uśmiechniętej na uroczystość odpustową. Proszą o wstawiennictwo i orędownictwo Maryi. Jest to największe tego typu wydarzenie w regionie rybnicko-wodzisławskim.