Abp Wiktor Skworc spotkał się z księżmi posługującymi w szpitalach na terenie archidiecezji katowickiej. Mówił im, że ich „posługa powinna być pokorną ofertą”, która może zostać przyjęta lub odrzucona.

– W waszej posłudze najważniejsza jest wasza duchowość – powiedział kapelanom szpitalnym metropolita katowicki. – Nie tyle struktury, co duchowość – dodał. Przypomniał, że pierwsze wspólnoty wierzących ukazywały Jezusa jako lekarza. – W Ewangeliach Chrystus (…) pozwalał chorym zbliżać się do siebie, uzdrawiał… Dla Chrystusa uzdrowienie to także wejście w dialog, bo leczyć – to dać początek drodze ulgi, pojednania, pocieszenia i uzdrowienia – stwierdził.

Zwracając się do kapłanów posługujących w szpitalach przypomniał, że „tożsamość i zaangażowanie kapelana opierają się nie tylko na wiedzy i kompetencji, ale głównie na miłosiernym i współczującym podejściu do człowieka cierpiącego”. Przytoczył również fragment przemówienia papieża Franciszka skierowanego do lekarzy w którym Ojciec Święty stwierdził, że „Bóg, nasz Ojciec, opiekuje się każdą pojedynczą osobą, bez wyjątków”, jednak by to czynić „chce się posłużyć naszą wiedzą, rękoma i naszym sercem”.

Krótkim sprawozdaniem z działalności kapelanów szpitalnych z zeszłego roku podzielił się ks. Łukasz Stawarz, dyrektor Caritas archidiecezji katowickiej. Przypomniał, że w minionym roku duszpasterskim trwała akcja peregrynacji relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej. – Jej relikwie były w szpitalach, hospicjach, jak również w Domu Księży Emerytów – powiedział.

Zauważył, iż niesłabnącą popularnością cieszą się rekolekcje dla pracowników służby zdrowia w Kokoszycach. – Zwykle już na miesiąc przed rozpoczęciem rekolekcji nie ma już wolnych miejsc – stwierdził. Przypomniał, że przedstawiciele służby zdrowia pielgrzymowali m.in. do Częstochowy, Ziemi Świętej oraz – wraz z chorymi i niepełnosprawnymi – uczestniczyli w III archidiecezjalnej pielgrzymce do Lourdes.

W spotkaniu wziął również udział ks. Karol Faj, który przybliżył kapelanom szpitalnym niektóre aspekty opublikowanego przed kilkoma tygodniami dokumentu dotyczącego zasad ochrony m.in. osób niepełnosprawnych i bezradnych.

– W dokumencie jest też mowa o pewnej bezradności: fizycznej, psychicznej i duchowej… Właśnie z nią spotykamy się jako kapelani – powiedział. Zauważył, że pewną trudnością w posłudze może być ilość osób, które kapłani spotykają na co dzień. – Z jednego pomieszczenia przechodzimy do drugiego, gdzie sytuacja zastanego człowieka może być diametralnie inna – stwierdził. Zwracając się do księży przypomniał im, że podczas posługi są kapłanami i mają na terenie szpitala pewną funkcję do spełnienia, którą należy wykonać w jak najlepszy sposób.

Spotkanie kapelanów posługujących w szpitalach odbywa się corocznie wraz z początkiem nowego roku formacyjnego. Jego celem jest podsumowanie wydarzeń, które miały miejsce na terenie archidiecezji oraz zapoznanie kapłanów z planami duszpasterskimi na najbliższy rok. W spotkaniu biorą udział księża posługujący w szpitalach na terenie archidiecezji katowickiej. Obecnie jest ich 65.