Abp Wiktor Skworc przewodniczył posiedzeniu Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej. Stwierdził, że „członkowie rady tworzą piękną mozaikę posług na terenie archidiecezji katowickiej”.

Zwracając się do zebranych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, abp Skworc zaapelował, aby „wszyscy poczuli się odpowiedzialni za los Kościoła”. – Losy Ewangelii są w naszych rękach – powiedział. – Jesteśmy na etapie, w którym musimy osobiście docierać do każdego – dodał.

Metropolita katowicki, kreśląc obraz współczesnych wyzwań jakie stają przed Kościołem, podkreślił konieczność modlitwy i działania na rzecz pokoju. – Największym problemem w skali globalnej jest pokój (…). Szczególnie uświadomiliśmy to sobie podczas obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej – przypomniał.

Abp Skworc zwrócił także szczególną uwagę na program duszpasterski, który przez najbliższe lata skupia się wokół Eucharystii. – Eucharystia ma być spotkaniem z Chrystusem zmartwychwstałym (…). Dlatego II Synod archidiecezji postanowił, że w każdej parafii ma powstać zespół liturgiczny, aby dobrze przygotować niedzielną Eucharystię – mówił.

– Mamy bardzo różne wskaźniki dominicantes. Są parafie, gdzie jest to kilkanaście procent, bo np. ludzie się wyprowadzają i całe kamienice pozostają puste. Natomiast stale wzrasta liczba communicantes,czyli osób przystępujących do Komunii św. Są parafie, w których wynosi ona prawie 70%. Zauważamy więc, że rośnie świadomość tego, czym jest Eucharystia – stwierdził ks. Roman Chromy, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa katowickiej kurii.

Równocześnie ks. Chromy zapoznał zebranych z założeniami programu duszpasterskiego. Podkreślił, że pierwszym punktem odniesienia w procesie programowania duszpasterstwa jest Ewangelia, a „pierwszy program Kościoła to rok liturgiczny”. – Tutaj rozważamy wszystkie tajemnice zbawcze Jezusa Chrystusa – powiedział.

Na temat Nowej Ewangelizacji wypowiedział się natomiast ks. Bogdan Kania, referent Wydziału Duszpasterstwa. Podkreślał, że „nowa ewangelizacja to przede wszystkim sposób życia, który możemy okazać w duszpasterstwie”. – Nowa ewangelizacja nie jest oderwana od miejsc, w których żyjemy. Ona rozpoczyna się od nas, a papież Franciszek dodaje, że rozpoczyna się na kolanach – stwierdził.

O potrzebie wychodzenia do ludzi niezdecydowanych i wahających się mówił natomiast Jacek Kurek, publicysta i historyk z Chorzowa. – Kościół śląski wydał wielu ludzi niezwykle otwartych, jak chociażby kard. August Hlond – stwierdził. – Dlatego Kościół musi wychodzić do wszystkich, a zwłaszcza do tych, który się wahają i zastanawiają czy proponowane rozwiązania są właściwe – powiedział.

Niezwykle istotną rolę świeckich w Kościele podkreślił Jan Kaczyński z Wodzisławia Śląskiego. – Wzrasta zaangażowanie ludzi w Kościele – mówił. – I trzeba coraz bardziej być świadkiem. Ja to widzę w szkole. Gdy tylko nauczyciel mówi o swoich wartościach, to już ewangelizuje – powiedział. Zauważył również, że niezwykle istotna jest rola nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej, którzy posługują w parafiach.

Podczas posiedzenia komisji wręczono również dekrety dla nowopowołanych członków.

Archidiecezjalna Rada Duszpasterska spotkała się, by rozpocząć regularną pracę po zakończonym II Synodzie archidiecezji katowickiej. Podczas spotkań będzie się zajmowała bieżącymi sprawami duszpasterskimi archidiecezji katowickiej oraz proponowała inicjatywy i rozwiązania duszpasterskie dla Kościoła lokalnego.