W sobotę przed I niedzielą adwentu odbył się dzień skupienia dla kapłanów. W krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach wraz z metropolitą katowickim i biskupami pomocniczymi modliło się prawie dwustu księży.

W swoim słowie rozpoczynającym spotkanie ks. abp Wiktor Skworc nawiązał do przesłania papieża Franciszka do kapłanów z okazji 160-tej rocznicy śmierci św. Proboszcza z Ars. Metropolita katowicki przypomniał, że smutku, o którym pisał Ojciec Święty, spowodowanego konsekwencjami kapłańskich grzechów i niewierności, doświadczył w ostatnim czasie także lokalny Kościół katowicki. Jednocześnie abp Skworc zachęcił zgromadzonych kapłanów do stawania w prawdzie i odważnego odkrywania na nowo swojej kapłańskiej tożsamości, „Dzielę z papieżem Franciszkiem przekonanie, że o ile jesteśmy wierni woli Bożej, to czasy kościelnego oczyszczenia, których doświadczamy, uczynią nas bardziej radosnymi i prostymi, a w niedalekiej przyszłości będą bardzo owocne” – dodał.

Mocno w przesłaniu abpa Skworca wybrzmiały słowa: „nie zniechęcajmy się”, odczytane szczególnie w kontekście decyzji papieża Franciszka, uznającej męczeństwo Sługi Bożego ks. Jana Franciszka Machy, dzięki której w najbliższych miesiącach Kościół katowicki będzie mógł cieszyć beatyfikacją młodego śląskiego kapłana, zgilotynowanego w więzieniu w Katowicach w 1942 r.
Metropolita przytoczył treść ostatniego listu ks. Machy, będącego pięknym świadectwem chrześcijańskiej wiary i kapłańskiej posługi. Podkreślił słowa: „Umieram z czystym sumieniem. Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie!”. „Drodzy Bracia – niezależnie od długości naszego życia – życzmy sobie wzajemnie, byśmy umierali z czystym sumieniem” – podsumował metropolita katowicki, wskazując jednocześnie, że „czystość sumienia” „weryfikuje się i umacnia w naszej relacji do tego, co najświętsze, w relacji do Eucharystii”.

Sprawa Eucharystii, będąca tematem nowego programu duszpasterskiego, pojawiła się w kontekście aktów profanacji Najświętszego Sakramentu. Abp Skworc zaapelował do kapłanów, aby wystrzegali się „profanacji wewnętrznej”. „Dochodzi do niej wtedy, gdy wierzący przyjmuje Komunię świętą, a sercem pozostaje daleko od Boga; to znaczy trwa w grzechu ciężkim. Taki stan jest również aktem profanacji, świętokradztwem” – przypomniał hierarcha.
Na koniec zachęcił do wzajemnej modlitwy i do ciągłego zachwytu nad tajemnicą Eucharystii. „Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli – z czystym sumieniem – stanąć przed Synem Człowieczym w każdej godzinie Eucharystii i sądu nad nami” – zakończył swoją pasterską refleksję metropolita katowicki.

W drugiej części spotkania odbyło się nabożeństwo Słowa Bożego, któremu przewodniczył bp Marek Szkudło. Zachęcił on kapłanów do oczyszczenia serca na przyjęcie Chrystusa, który „chce przyjść do Betlejem naszego serca, sumienia, umysłu, woli”.

Uczestnicy adwentowego dnia skupienia wsłuchali także konferencji ks. dr. hab. Leszka Szewczyka zatytułowanej „Planowanie posługi słowa Bożego – niepotrzebny trud? Program kaznodziejski – krępujący przymus?”. Zaproponowany wykład był  wprowadzeniem i omówieniem zeszytu kaznodziejskiego, będącego częścią nowego programu duszpasterskiego.
Ks. Szewczyk, na co dzień wykładowca homiletyki, zwrócił uwagę, że „celem trzyletniego program posługi słowa będzie, między innymi, tematyczne ujęcie Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, celebrowanej i świętowanej”. Zachęcił kapłanów, aby w homiliach ukazywali „więź pomiędzy tajemnicą eucharystyczną, akcją liturgiczną i zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka”. Odwołując się do dokumentów dotyczących przepowiadania Słowa Bożego, zostawił kapłanom konkretne wskazówki dotyczące skutecznego głoszenia Słowa Bożego. Wyraził też nadzieję, że przygotowane materiały homiletyczne okażą się pomocne w realizacji nowego programu duszpasterskiego.

Dzień skupienia zakończył się adoracją Najświętszego Sakramentu. Pozostali kapłani będą mieli okazję wziąć udział w podobnych spotkaniach w Tychach lub w Rybniku.