Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Alicja Piecha, lat 85, matka ks. Marka Piechy, rocznik święceń 1990, pracującego w Polskiej Misji Katolickiej we Francji.

Jej pogrzeb odbędzie się w środę,31 marca br. o godz. 11.00, w parafii Świętego Jacka w Stanowicach.

WAŻNE!
Zważywszy na sytuację epidemiologiczną w kraju, zachęcamy przede wszystkim do modlitwy za zmarłą i odprawienia Mszy Świętej w miejscu swojego przebywania.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.