Z przykrością zawiadamiamy, że 10 października zmarła śp. Janina Tomczykiewicz, siostra ks. Kazimierza Sobola, administratora parafii św. Jacka w Katowicach - Ochojcu.

Jej pogrzeb odbędzie się w czwartek, 14 października 2021 r. o godz. 11.00 w parafii Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju - Szerokiej.
Wcześniej, o godz. 10.00, różaniec za zmarłą w kaplicy przedpogrzebowej.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.