Z przykrością zawiadamiamy, że w piątek 22 października w Visp w Szwajcarii zmarł śp. ks. Józef Pośpiech, najstarszy kapłan Archidiecezji Katowickiej, posługujący w Szwajcarii.

Przeżył lat 105, w tym 82 w Chrystusowym kapłaństwie.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Józefa odbędą się we wtorek 26 października o godz. 10:15 w Brig w Szwajcarii.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.