Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Cecylia Golec, lat 85, siostra ks. Ernesta Grajcke (rocznik święceń 1964), emerytowanego proboszcza Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Mysłowicach oraz ks. Brunona Grajcke (rocznik święceń 1973), proboszcza Parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Cieszynie - Mnisztwie (diecezja bielsko-żywiecka).

Jej pogrzeb odbędzie się w sobotę, 15.01.br. o godz.10.00 w Parafii Świętego Mikołaja w Wilczy.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.