Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Alojzy Honisz, lat 75, brat księdza Antoniego Honisza (rocznik święceń 1973), pracujący w Niemczech.

Jego pogrzeb odbędzie się w sobotę, 26 listopada w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rogowie:

  • o godz. 10.15 - modlitwa różańcowa
  • o godz. 11.00 - Msza św. pogrzebowa

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.