Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. ksiądz Damian PLESIŃSKI, lat 61, rocznik święceń 1987, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bukowie.

Uroczystości pogrzebowe w kościele w Bukowie:

  • środa 21 grudnia br., godz. 15.00 - Msza św. eksportacyjna;
  • czwartek 22 grudnia br.,
    godz. 10.15 – modlitwa różańcowa,
    godz. 11.00 – Msza św. pogrzebowa.

    Następnie przejazd na cmentarz parafialny w Lubomi.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.


ŚP. KSIĄDZ DAMIAN PLESIŃSKI urodził się 22 września 1961 roku w Bytomiu w religijnej rodzinie Mariana i Łucji z domu Porwolik. Ojciec był garbarzem, mama z powodów zdrowotnych nie pracowała. Ochrzczony został 8 października 1961 roku w kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Mysłowicach - Brzezince. Sakrament bierzmowania otrzymał 11 września 1971 roku. Miał starszego brata Jana.
W 1976 roku ukończył Szkołę Podstawową w Brzezince, a następnie kontynuował naukę w X Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach, które ukończył egzaminem maturalnym w 1980 roku. W parafii był ministrantem, czynnie angażował się w parafialnej oazie młodzieżowej i duszpasterstwie trzeźwości, należał także do ZHP. Był raczej spokojny i małomówny, interesował się sportem, grał na pianinie. O kapłaństwie myślał od dziecka.
Do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zgłosił się po maturze. Angażował się w seminaryjnym zespole charytatywnym i ekumenicznym. Jako kleryk odbywał obowiązkowy staż pracy w Wytwórni Sprzętu Górniczego w Mysłowicach w charakterze magazyniera. Pracę dyplomową napisał na temat: „Pokój w ujęciu encykliki Jana XXIII Pacem in terris”.
Święcenia diakonatu otrzymał 16 lutego 1986 roku w Katowicach. Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk bp. Damiana Zimonia, 31 stycznia 1987 roku, w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Jako wikariusz pracował w parafiach: Opatrzności Bożej w Katowicach - Zawodziu (1987-1990), Świętego Michała Archanioła w Bytomiu – Suchej Górze (1990-1993), gdzie był także duszpasterzem akademickim, Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Katowicach – Tysiącleciu Dolnym (1993-1996), Podwyższenia Krzyża Świętego w Pawłowicach (1996-2000), Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach (2000-2003). W 2000 roku ukończył podyplomowe studia licencjackie z teologii pastoralnej. Był moderatorem rejonowym Ruchu Światło-Życie w dekanatach Pawłowice i Knurów. Prowadził letnie rekolekcje oazy młodzieżowej.
W 2003 roku został mianowany proboszczem parafii Świętego Jacka w Mysłowicach - Morgach (2003-2012). Był katechetą w Szkole Podstawowej nr 11 w Laryszu i Szkole Podstawowej nr 12 w Morgach. W 2012 roku został proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bukowie. Był katechetą w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lubomi.
Zmarł 17 grudnia 2022 roku w 62. roku życia i 36. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 22 grudnia w parafii w Bukowie. Pochowany został na cmentarzu parafialnym w Lubomi.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.