Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Gertruda ADAMSKA, lat 89, matka księdza Romualda ADAMSKIEGO (rocznik święceń 1982), emerytowanego proboszcza Parafii Świętej Barbary w Górze.

Jej pogrzeb odbędzie się w czwartek, 9 marca br. w Parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku - Chwałowicach:

•  o godz. 12.00 - Msza św. pogrzebowa.

 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.