Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Jadwiga Lisiecka (82 lata), mama ks. Piotra Lisieckiego, wikariusza w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku.

Jej pogrzeb odbędzie się w sobotę, 27 maja o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Tychach.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.