Z przykrością zawiadamiamy, że 29 maja zmarł w 77. roku życia i 52. roku kapłaństwa ks. Antoni Wyciślik, emerytowany proboszcz parafii Świętego Jana Nepomucena w Przyszowicach.

Jego pogrzeb odbędzie się w parafii świętego Jerzego w Rydułtowach w czwartek 1 czerwca 2023 o godz. 11.00.
O 10:15 różaniec za zmarłego.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

ŚP. KS. ANTONI WYCIŚLIK, urodził się 1 października 1946 roku w Rydułtowach w religijnej rodzinie Franciszka i Jadwigi z domu Świtula. Miał młodszego brata Wojciecha, który również został księdzem. Wśród dalszych krewnych również byli księża i siostry zakonne. Ojciec był górnikiem KWK Marcel w Radlinie oraz kościelnym w Rydułtowach, mama zajmowała się domem. Ochrzczony został 13 października 1946 roku w kościele parafialnym pw. Świętego Jerzego w Rydułtowach. Tam również, 4 maja 1958 roku, przyjął sakrament bierzmowania.
Naukę rozpoczął w 1953 roku w Szkole Podstawowej w Rydułtowach. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. K. Świerczewskiego w Rydułtowach, które ukończył maturą w 1964 roku. Miał zdolności w przedmiotach ścisłych. O kapłaństwie myślał wcześniej, ale ostateczną decyzję podjął w klasie maturalnej.
Do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie zgłosił się w 1964 roku. W parafii cieszył się opinią solidnego, zdyscyplinowanego i uczynnego. Na drugim roku studiów otrzymał wezwanie do odbycia służby wojskowej w Bartoszycach, jednak z powodu wady wzroku został zwolniony po pięciu tygodniach. W seminarium angażował się w pracę charytatywną, był rozmodlony, o osobowości introwertycznej. Obowiązkowy, roczny staż pracy odbył w składzie drewna KWK Rydułtowy. Z powodów zdrowotnych, wynikających ze stażu pracy, miał roczną przerwę w formacji seminaryjnej. Pracę dyplomową pod kierunkiem ks. dr. Stanisława Pisarka napisał na temat: „Współżycie z bliźnim i stworzeniami nierozumnymi w etyce Gandhiego na tle Ewangelii”. Święcenia diakonatu otrzymał przez posługę bp. Józefa Kurpasa 19 lutego 1972 roku w kaplicy seminaryjnej w Krakowie. Święcenia prezbiteratu przyjął 30 marca 1972 roku z rąk bp. Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach.
Po święceniach podjął pracę w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybniku – Boguszowicach. Jako wikariusz pracował w parafiach: Matki Bożej Częstochowskiej w Katowicach – Podlesiu (1972-1975), Świętej Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach (1975-1977), Świętych Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (1977-1980), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1980), Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach (1980-1984), Trójcy Przenajświętszej w Piekarach Śląskich – Szarleju (1984-1985), gdzie był także bardzo gorliwym kapelanem szpitala. Poświęcał chorym wiele czasu i uwagi organizując dla nich akcje duszpasterskie. Stanowczo i odważnie bronił obecności krzyży w piekarskim szpitalu. Od 1985 był kapelanem szpitalnym i rezydentem w Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach (1985-1992), a od 1989 roku także kapelanem aresztu śledczego w Katowicach. Od 1992 roku był wikariuszem i kapelanem szpitala w Parafii Świętych Cyryla i Metodego w Knurowie (1992-1995).
Jako wikariusz organizował kolarskie obozy wędrowne dla młodzieży, zakładał grupy misyjne i charytatywne, angażował się w duszpasterstwo chorych, był duszpasterzem młodzieży. Jego pragnieniem był wyjazd do pracy misyjnej. 1 września 1984 został mianowany dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Katowickiej. W 1985 roku otrzymał nominację na Referenta Diecezjalnego Ośrodka Dokumentacji i Rozpowszechniania Filmów Religijnych w ramach Wydziału Duszpasterskiego. Pracę proboszczowską pod kierunkiem ks. Jana Sklorza napisał na temat: „Środki przekazu audiowizualnego w świetle Familiaris Consortio i w doświadczeniach duszpasterskich”.
W 1995 roku został mianowany administratorem, a rok później proboszczem Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bukowie. Przeprowadził remont kościoła i budynków parafialnych po powodzi 1997 roku. Był wicedziekanem (1999-2002) i dziekanem dekanatu Pogrzebień (2002-2004). Od 2004 roku był proboszczem parafii Świętego Jana Nepomucena w Przyszowicach. W 2011 roku przeszedł na emeryturę.
Zmarł w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim 29 maja 2023 roku w 77. roku życia i 52. roku kapłaństwa. Jego pogrzeb odbył się 1 czerwca w rodzinnej parafii w Rydułtowach. Liturgii pogrzebowej przewodniczył bp Marek Szkudło.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.