Z przykrością zawiadamiamy, że 21 października br. zmarła śp. Barbara Studenska, mama ks. Marka Studenskiego, Wikariusza Generalnego Diecezji Bielsko-Żywieckiej oraz Dyrektora Wydziału Katechetycznego.

Jej pogrzeb odbędzie się w czwartek, 26 października br. o godz. 15.00 w Parafii Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie.

 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.