Z przykrością zawiadamiamy, że 26 października 2023 r., w 88. roku życia i 65. roku kapłaństwa (rocznik święceń 1959), zmarł śp. ksiądz Józef WALASZ, emerytowany proboszcz Parafii Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach.

Jego pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 30 października br. w Parafii Świętej Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach:

  • o godz. 10.30 - modlitwa różańcowa,
  • o godz. 11.00 - Msza Święta pogrzebowa.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

ŚP. KS. JÓZEF WALASZ urodził się 17 marca 1936 roku w Katowicach-Piotrowicach jako syn piekarza Józefa i Magdaleny z d. Lipa. Tam w kościele parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa został ochrzczony. Miał dwie starsze siostry. Naukę rozpoczął w wieku 7 lat w szkole niemieckiej. Po wyzwoleniu ziem polskich uczęszczał do polskiej szkoły podstawowej w Imielinie. W 1947 roku cała Jego rodzina przeniosła się do Rudy Śląskiej-Bielszowic. Tam ukończył Publiczną Szkołę Podstawową i w 1949 roku przyjął sakrament bierzmowania w parafii św. Marii Magdaleny. Następnie został przyjęty do Niższego Seminarium Duchownego im. św. Jacka, które znajdowało się w budynku dzisiejszego seminarium katowickiego. Po zdanym egzaminie maturalnym wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie ukończył studia teologiczne. W świadectwie moralności, katecheta napisał o nim następujące słowa: „bardzo solidny, robił jak najlepsze wrażenie swoją ułożonością, taktem i grzecznością. Zwracał uwagę wystąpieniami zewnętrznymi, w których potrafił się zdobyć na dużą swobodę, nawet humor swoisty”. W seminarium był dziekanem alumnów oraz pełnił funkcję bibliotekarza. W 1958 przyjął święcenia niższe: ostariatu i lektoratu, a rok później egzorcystatu i akolitatu. Kolejnymi krokami w dążeniu do kapłaństwa były święcenia subdiakonatu oraz diakonatu przyjęte 26 czerwca 1959 roku w parafii Świętej Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. 6 września tego samego roku otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Herberta Bednorza w kościele parafialnym Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.
 W pierwszym roku kapłaństwa, będąc jeszcze studentem teologii, pomagał duszpastersko w Krakowie: w kościele Sióstr Felicjanek, w kościele świętej Anny oraz u Sióstr „Sercanek”. Jako wikariusz posługiwał w parafiach: Świętego Floriana w Chorzowie (1960-1964), Najświętszej Maryi Panny w Katowicach (1964-1967), Świętych Męczenników Jana i Pawła w Katowicach-Dębie (1967-1971), Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku (1971-1973), Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach (1973-1974), Świętego Bartłomieja w Koniakowie (1974-1976). W 1976 roku został mianowany wikariuszem w Parafii świętego Wawrzyńca w Mikołowie-Mokrem jednocześnie pełniąc funkcję ekonoma. Dwa lata później dekretem biskupa Herberta Bednorza objął tam urząd proboszcza, który pełnił przez 19 lat.  W tym czasie został wybrany przez kapłanów wicedziekanem dekanatu mikołowskiego. 26 sierpnia 1995 został mianowany proboszczem Parafii Matki Boskiej Pośredniczki Wszelkich Łask w Szczejkowicach. Przez pięć lat był członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej. W latach posługi kapłańskiej katechizował dzieci oraz młodzież zarówno w szkołach, jak i salkach katechetycznych.
Z dniem 29 lipca 2000 roku ze względów zdrowotnych został zwolniony z obowiązków duszpasterskich, przeszedł na rentę i zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Katowicach. W 2001 roku na prośbę Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach arcybiskup Damian Zimoń mianował go kapelanem Honorowych Dawców Krwi w archidiecezji katowickiej. Posługę tę pełnił przez 6 lat. Od maja do czerwca 2010 roku, na czas choroby miejscowego proboszcza, został mianowany administratorem parafii św. Urbana Papieża i Męczennika w Woli. W 2019 roku świętował Jubileusz 60. rocznicy święceń prezbiteratu.
Zmarł 26 października 2023 roku w 88. roku życia i 65. roku kapłaństwa. Msza pogrzebowa została odprawiona 30 października 2023 roku w parafii św. Marii Magdaleny w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach. Liturgii żałobnej przewodniczył arcybiskup Wiktor Skworc.
źródło: Archiwum Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Katowicach

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.