Z przykrością zawiadamiamy, że  zmarła śp. Sylwia Chwała lat 77, matka ks. Ryszarda Chwały (rocznik święceń 2005), wikariusza Parafii Świętej Barbary w Rybniku-Boguszowicach Osiedlu.

Jej pogrzeb odbędzie się we wtorek, 30 stycznia br. w Parafii Świętej Barbary w Katowicach-Giszowcu:

•    o godz. 12.00 - Msza św. pogrzebowa.

 

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Amen.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.