Z przykrością zawiadamiamy, że dzisiaj (tj. 8 czerwca), w wieku 59 lat, w 35. roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. Grzegorz Glenc (rocznik święceń 1990), proboszcz parafii św. Barbary w Katowicach - Giszowcu..

Z przykrością zawiadamiamy, że w 79. lat zmarła śp. Anna Henel, siostra śp. biskupa Gerarda Bernackiego (rocznik święceń 1967).

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Zygmunt Miś (64 l.), tata ojca Metodego Misia OFM (rocznik święceń 2016), wikariusza Parafii Świętego Franciszka z Asyżu w Chorzowie-Klimzowcu.

Z przykrością zawiadamiamy, że  zmarła śp. Janina PISZCZEK lat 88, matka ks. Andrzeja PISZCZKA (rocznik święceń 1989), proboszcza Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rybniku-Rybnickiej Kuźni.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Józef Wylężek (l. 68), ojciec ks. Marcina Wylężka (rocznik święceń 2008).

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.