Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Zofia Zygmunt (68 lat), mama ks. Jarosława Zygmunta, pracującego w Republice Czeskiej.

Z przykrością zawiadamiamy, że 12 października zmarł śp. Stefan Walczyński (66 lat), tata ks. Michała Walczyńskiego, wikariusza w parafii Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej.

Z przykrością zawiadamiamy, że 10 października zmarła śp. Janina Tomczykiewicz, siostra ks. Kazimierza Sobola, administratora parafii św. Jacka w Katowicach - Ochojcu.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. ks. Andrzej Wieczorek, l. 61, kapelan szpitalny na terenie parafii Świętego Jacka w Katowicach-Ochojcu.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Krystyna Włosek, l. 86, mama ks. Jana Włoska, proboszcza Parafii Świętej Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Lyskach.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.