206. Niniejsze ZASADY zostały zatwierdzone:
- w archidiecezji katowickiej dekretem nr VAI-8000/19,
- w diecezji gliwickiej dekretem nr 1253/19/A,
i obowiązują w obu diecezjach od dnia 1 września 2019 przez dwa lata.
207. Po upływie osiemnastu miesięcy obowiązywania dokument powinien zostać poddany ewaluacji i – w razie potrzeby – poprawiony lub uaktualniony.
208. DELEGAT dba o aktualność danych zawartych w Załączniku nr 1 (na stronach internetowych DIECEZJI uaktualnia je bezzwłocznie po każdej zmianie).