Pismo obiegowe Archidiecezjalnego Zespołu ds. Konsultacji Synodalnych

Dekret ustanawiający koordynatorów dekanalnych

Oficjalny podręcznik słuchania i rozeznawania w Kościołach lokalnych.

Dokument przygotowawczy XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.

Nawrócenie duszpasterskie jest jednym z podstawowych tematów „nowego etapu ewangelizacji”.

W niedzielę, 17 października zainicjowano etap diecezjalny synodu nt. „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Wydarzenie miało miejsce w katowickiej katedrze podczas Mszy św. celebrowanej o godz. 12.00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Wiktora.

Archidiecezjalny Zespół ds. Konsultacji Synodalnych:

prof. Aleksander Bańka
ks. dr Roman Chromy
(koordynator prac Zespołu)
Dominika Szczawińska-Ziemba

Sekretariat:
Barbara Cichorska
kom.: +48 507 982 371
synod@katowicka.pl