W katedrze Chrystusa Króla prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych ogłosił błogosławionym ks. Jana Franciszka Machę. Zachęcił Kościół katowicki do naśladowania śląskiego kapłana i męczennika oraz troski o autentyczny rozwój jego kultu. Homilię w języku polskim odczytał bp Marek Szkudło, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej.

Rozpoczynając homilię, kard. Semeraro porównał historię życia i śmierci ks. Jana Machy do ewangelicznego ziarna pszenicy, które musi obumrzeć, aby przynieść plon obfity (por. J 12,24). - Świadectwo, które Jan Franciszek Macha złożył Panu Jezusowi, w historii Kościoła na Górnym Śląsku stanowi kartę prawdziwie heroicznej wiary i miłości. On również obumarł jak ziarno pszenicy - wspomniał.

Zaznaczył, że męczeństwo nowego błogosławionego jest dowodem na to, że wobec przemijania ziemskiego panowania nieprzemijające pozostaje królestwo Chrystusa, którego najwyższym prawem jest przykazanie miłości. Zdaniem kardynała właśnie wierność temu największemu przykazaniu Ewangelii nadaje sens jego życiu i przedwczesnej śmierci.

W homilii prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przytoczył niektóre aspekty życiorysu śląskiego kapłana i męczennika. Zwrócił uwagę na jego pełną szacunku i wdzięczności postawę wobec rodziny, którą tak łatwo dostrzec można w listach pisanych z więzienia.

Trudny czas

Delegat papieża Franciszka zwrócił uwagę na historyczny kontekst początków posługi ks. Jana w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej, który wpłynął na jego duszpasterskie wybory i decyzje. - Od najwcześniejszych dni swego kapłaństwa oddał się na służbę bliźniemu, wkraczając na drogę heroicznej realizacji miłości, która doprowadziła go potem do złożenia ofiary z życia - wskazał, przypominając, że wynoszony na ołtarze ks. Macha opiekował się rodzinami dotkniętymi tragedią wojny. - Nie pozostał obojętnym na żadne cierpienie: gdziekolwiek ktoś był aresztowany, deportowany, rozstrzelany, przynosił pocieszenie i wsparcie materialne. Nie zwracał przy tym uwagi na różnice narodowościowe, wyznaniowe czy społeczne - wyliczał kard. Semeraro.

Właśnie ten uniwersalny aspekt posługi wskazany został jako cenny przykład, który także  współcześnie wydaje się być wyzwaniem i zadaniem. - W podzielonym społeczeństwie, gdzie indywidualizm i egoizm wydają się coraz bardziej umacniać z powodu braku autentycznych i szczerych relacji, nasz błogosławiony przypomina nam, że Chrystus będzie nas sądził za miłość i dobro, które uczyniliśmy - przypomniał.

Stabilny fundament

Kardynał podkreślił, że młody kapłan, który stał się ofiarą, chociaż był prześladowany, bity i maltretowany, "kontynuował swoją bezkompromisową chęć naśladowania Mistrza, pogodnie przyjmując własne skazanie". Kaznodzieja powołał się na fragment z ostatniego listu, pisanego na kilka godzin przed śmiercią: "Żyłem krótko, lecz uważam, że cel swój osiągnąłem. Nie rozpaczajcie! Wszystko będzie dobrze. Bez jednego drzewa las lasem zostanie".

- W tych swoich słowach [ks. Macha] zostawia nam najważniejszą lekcję. Składa świadectwo, że każdy na tej ziemi został stworzony do wypełnienia swojej misji. Określa dobro jako coś większego niż interes jednostki - zaakcentował, tłumacząc, że z postawy i przykładu śląskiego męczennika jasno wynika, że "dążenie do szczęścia jest o tyle autentyczne, o ile przyczynia się do obrony sprawiedliwości, w służbie dobru wspólnemu, dzieleniu się, przyjmowaniu, szacunku, trosce o potrzeby innych". - Błogosławiony, niczym drzewo ścięte w młodym wieku, położył podwaliny pod budowę stabilnego domu dla przyszłych pokoleń - podkreślił.

Autentyczny kult

Kard. Semeraro zachęcił do modlitwy przez wstawiennictwo nowego błogosławionego, który zostaje "niejako zwrócony jako patron i orędownik przed Panem". Zaapelował szczególnie o modlitwę za seminarzystów i księży. - Nie omieszkajcie wzywać go dla waszego Kościoła, aby zawsze był zjednoczony ze swoim biskupem w krzewieniu miłości, eliminowaniu podziałów i zwalczaniu niesprawiedliwości - apelował.

Najnowsze

27 listopad 2021

Ustanowienie animatorów liturgicznej służby ołtarza

W krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach metropolita katowicki przewodniczył Mszy św...

27 listopad 2021

Śp. ks. Marek Antosz

Z przykrością zawiadamiamy, że w piątek, 26 listopada 2021 r., w szpitalu...

27 listopad 2021

Prośmy bł. ks. Jana Machę o orędownictwo za nami

Prośmy bł. ks. Jana Machę o orędownictwo za nami – pisze do...

26 listopad 2021

2 grudnia - liturgiczne wspomnienie bł. Jana Machy

W tym roku będzie to także dzień dziękczynienia w parafiach za beatyfikację...

26 listopad 2021

WŚSD otrzyma 2 grudnia patronat bł. Jana Machy

Nadanie patronatu bł. Jana Machy Wyższemu Śląskiemu Seminarium Duchownemu 2 grudnia zapowiedział...

25 listopad 2021

Potrzeba prawdziwej "ekologii ludzkiej"

Msza św. w intencji pracowników Wyższego Urzędu Górnictwa rozpoczęła tegoroczne obchody barbórkowe.