Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Anna Sporny, siostra ks. Jana Janiczka, proboszcza parafii św. Pawła w Rudzie Śl. - Nowym Bytomiu.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Anna Szewczyk, siostra śp. ks. Ireneusza Tosty (rocznik 1982).

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Jan Kotyczka (lat 100), ojciec ks. Grzegorza Kotyczki, emerytowanego proboszcza parafii Ducha Świętego w Chorzowie i ks. Marka Kotyczki, proboszcza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach - Piaśnikach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Cecylia Brzytwa, mama ks. Antoniego Brzytwy, proboszcza Parafii Wszystkich Świętych w Łaziskach Rybnickich.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Roman Ficek, brat ks. kan. Jana Ficka, emerytowanego proboszcza z Wodzisławia Śl. i Gołkowic.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.