Z przykrością zawiadamiamy, że zmarł śp. Hubert WYROBEK, lat 80, ojciec księdza Artura WYROBKA, proboszcza Parafii w Katowicach - Zarzeczu.

Z przykrością zawiadamiamy, że 29 maja zmarł w 77. roku życia i 52. roku kapłaństwa ks. Antoni Wyciślik, emerytowany proboszcz parafii Świętego Jana Nepomucena w Przyszowicach.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Jadwiga Lisiecka (82 lata), mama ks. Piotra Lisieckiego, wikariusza w Parafii Matki Bożej Bolesnej w Rybniku.

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła śp. Jadwiga JADCZAK, lat 75, matka księdza Piotra JADCZAKA (rocznik święceń 2014), wikariusza parafii Świętego Wawrzyńca i Świętego Antoniego w Rudzie Śląskiej - Wirku.

Z przykrością zawiadamiamy, że w sobotę 6 maja zmarł w 92 roku życia i 67 roku kapłaństwa ks. infułat Stanisław Świerczyński, wieloletni duszpasterz polonijny i rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, naczelny kapelan ZHP poza krajem.

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię, Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.