O aktualnych problemach związanych z ekologią i zaangażowaniem Kościoła dyskutowano w czwartek 3 października na spotkaniu Watykańskiej Grupy Roboczej ds. Ekologii Integralnej.

W Bibliotece Sekretariatu Stanu pod przewodnictwem Abp Paula Gallaghera zgromadzili się przedstawiciele watykańskich dykasterii, poszczególnych konferencji episkopatu oraz kościelnych organizacji zaangażowanych w sprawy ekologiczne. Ze strony polskiej byli obecni ks. bp Grzegorz Olszowski, biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej oraz ks. dr Witold Kania z Uniwersytetu Śląskiego.
W pierwszej części zaprezentowano najnowsze raporty naukowe dotyczące zmian klimatu, dezertyfikacji, produkcji żywności, zrównoważonego gospodarowania ziemią  i wpływu emisji gazów cieplarnianych na ekosystemy. Brak optymistycznych danych w tych dziedzinach powoduje migracje klimatyczne milionów ludzi oraz zapowiada poważne problemy społeczne i międzynarodowe w przyszłości. Następnie dokonano analizy realizacji postulatów wypływających z Katolickiej Nauki Społecznej w ramach Porozumienia Paryskiego i Deklaracji Katowickiej COP24. Brak woli politycznej poszczególnych państw i szukania dobra wspólnego hamuje istotne decyzje mogące minimalizować skutki zmian klimatycznych. W ramach dzielenia się doświadczeniami zaangażowania Kościoła w ramach COP24 w Katowicach wskazano na konieczność nawrócenia ekologicznego i  budzenia odpowiedzialności za kwestie ekologiczne we wspólnotach parafialnych. Warto w tym celu wykorzysta zarówno ambonę jak i media społecznościowe. Podkreślono również potrzebę dialogu i solidarności z różnymi grupami społecznymi, w tym z górnikami.
W perspektywie przygotowań do COP25 w Santiago de Chile ukazano specyficzne uwarunkowania społeczne Ameryki Łacińskiej. Będą one dyskutowane na rozpoczynającym się w najbliższą niedzielę Synodzie poświęconym Amazonii. Kościół chce być obecny tam, gdzie jest człowiek również ten cierpiący z powodu zmian klimatycznych i niepohamowanej eksploatacji ziemi i jej zasobów. Wobec narastających na tym tle konfliktów społecznych i międzynarodowych zadaniem Kościoła jest zapraszanie do dialogu, porozumienia i budzenie nadziei.