W Katowicach miały miejsce wojewódzkie obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej połączone z uhonorowaniem Izby Administracji Skarbowej w Katowicach nadaniem sztandaru KAS. Uroczystości rozpoczęły się Eucharystią w katowickiej katedrze pod przewodnictwem bp. Grzegorza Olszowskiego.

W homilii w nawiązaniu do odczytanej Ewangelii, hierarcha mówił o wierze. - Wiara to ogromny dar. Dar, o który trzeba się troszczyć. Jeśli nie będę żył tak, jak wierzę, to będę wierzył tak, jak żyję… - stwierdził bp Olszowski.

Odnosząc się do zebranych w katedrze przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej zauważył, że słowo „administro” oznacza zarządzać. - Pochodzi ono jednak od słowa służyć (…). Na waszym sztandarze wypisaliście słowa „W służbie Ojczyźnie i obywatelom”. To wasze zadanie: służyć drugiemu człowiekowi z miłością, a to jest wielka i trudna sprawa – powiedział.

Po Eucharystii odbył się uroczysty apel, podczas którego nastąpiło nadanie sztandaru KAS. Uroczystości uświetniły Kompanie Honorowe Krajowej Administracji Skarbowej z Warszawy, poczty sztandarowe służb celno-skarbowych oraz Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Na zakończenie części oficjalnej na Placu Chrobrego w Katowicach można było podziwiać  specjalistyczne pojazdy wykorzystywane przez funkcjonariuszy śląskiej Służby Celno-Skarbowej podczas codziennych działań. W centrum Katowic znalazło się mobilne laboratorium do badania paliw czy wyspecjalizowany pojazd do prześwietlania towarów.

W Eucharystii wzięli udział także kapłani, którzy są kapelanami służb administracji skarbowej, jak również szef Krajowej Administracji Skarbowej - Piotr Walczak oraz jego zastępcy - Piotr Dziedzic i Tomasz Słaboszowski. Nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych z wojewodą śląskim Jarosławem Wieczorkiem na czele.

Krajowa Administracja Skarbowa jest organem administracji skarbowej i celnej w Polsce. W obecnej strukturze powstała 1 marca 2017 z połączenia administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli skarbowej. Do jej zadań należy m.in. obsługa dochodów z podatków, opłat i cła, obsługa podatników i przedsiębiorców w prawidłowym opłacaniu podatków i cła czy wykrywanie, zwalczanie i zapobieganie przestępstwom skarbowym i obrotowi nielegalnych towarów oraz ściganie winnych.