Biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej przewodniczył Mszy św. w 100. rocznicę zakończenia III powstania śląskiego.

W katedrze w Katowicach obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z województw śląskiego i opolskiego. Podczas Eucharystii modlono się za dusze powstańców śląskich, a wśród nich za tych, którzy przed przeszło stu laty polegli w walce.

Bp Wodarczyk oddał z ambony cześć powstańcom i ofiarom III powstania śląskiego. Mówił, że pamięć o przeszłości uczy zarówno pokory, jak i wdzięczności wobec przodków, którzy swoją aktywną, odważną postawą i walką wyznaczyli kierunek rozwoju Śląska.

Rzemieślnicy pokoju

- Prawdopodobnie nie byłoby nas tutaj w takim kształcie, gdyby nie te wszystkie wydarzenia, które miały miejscu u progu II Rzeczpospolitej. Jednak świętowanie rocznic wszelkich narodowych zrywów i powstań to doskonała okazja, aby odkrywać na nowo bezcenną wartość pokoju. Pokój to dar. Pokój to zadanie, które zostało powierzone każdemu z nas. Potrzeba konkretnego działania na rzecz pokoju - powiedział.

Podkreślił, że potrzeba tu wielkiego zaangażowania wszystkich, zarówno polityków, jak i każdego człowieka, który w swoich codziennych, zwyczajnych sprawach chce być uczniem Chrystusa. - Niekoniecznie chodzi o spektakularne gesty pojednania, choć mają one zawsze wielką wartość i moc. Budować ojczyznę pokoju tu na ziemi to troszczyć się o umiejętność przebaczenia i unikania podziałów, to szukać tego, co łączy - wskazał.

Taką codzienną działalność biskup Wodarczyk nazwał za papieżem Franciszkiem "rzemiosłem pokoju". Mówił też o jednym z błogosławieństw, wypowiedzianych przez Jezusa: "błogosławieni, którzy wprowadzają pokój".

Droga do przemiany świata

- Obyśmy w naszej ojcowiźnie śląskiej umieli na co dzień być prorokami jedności i pokoju, nawet, gdy podobnie, jak tego doświadczył nasz Pan w swojej ojczystej ziemi, może nas spotkać niedowierzanie i drwina. Prośmy o Ducha Świętego, który pomoże nam dostrzec Zbawcę żyjącego i działającego w naszym życiu - powiedział.

Biskup Adam Wodarczyk wskazał, że do przemiany świata przez budowanie pokoju i jedności międzyludzkiej potrzebne jest jeszcze przebaczenie i pojednanie. - Taka przemiana może być owocem modlitwy, która otwiera serca nie tylko na głęboką relacje z Bogiem, lecz także na spotkanie z bliźnim - powiedział.

Homilię bp Wodarczyk zakończył słowami: - Niech zatem nasza dzisiejsza modlitwa budzi odwagę i udziela wsparcia wszystkim prawdziwym „przyjaciołom pokoju”, którzy starają się go popierać w tych okolicznościach, w jakich przyszło im żyć. Tu i teraz, na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju, który mówi nam wszystkim „Pokój Wam”. Niech tak się stanie i dziś, tu i teraz. A przez to Boże błogosławieństwo niech spłynie na nasz ojczysty dom - powiedział.

Msza św. w intencji ofiar III powstania śląskiego była częścią obchodów z okazji 100. rocznicy zakończenia III powstania śląskiego.

Przemysław Kucharczak / Foto Gość

Najnowsze

24 wrzesień 2022

Słowo Arcybiskupa Katowickiego

Przed nami październik – miesiąc wielkiej modlitwy Kościoła.

24 wrzesień 2022

Oby Bóg wspierał dzieło rąk naszych

Abp Skworc przewodniczył Mszy św. za dziennikarzy i pracowników Instytutu Gość Media...

23 wrzesień 2022

Imieniny abp. seniora Damiana Zimonia

W poniedziałek 26 września swoje imieniny obchodzi abp senior Damian Zimoń.

23 wrzesień 2022

Propozycja formacyjno-edukacyjna

Uczniowie klas piątych szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Pawłowicach...

23 wrzesień 2022

Reparacje w kontekście pojednania

Przed wyjazdem na posiedzenie Konferencji Episkopatu Niemiec metropolita katowicki w "Rozmowie Poranka...

18 wrzesień 2022

Wszyscy jesteśmy Dziećmi Maryi

Katowice. Setki Dzieci Maryi i ich opiekunów zjawiły się na powakacyjnym dniu...