W dniach 20-22 września br. w Ośrodku Spotkań i Formacji w Brennej odbyły się dni formacyjne dla księży dziekanów archidiecezji katowickiej.

Intensywny program wypełniły konferencje i wykłady zaproszonych gości, praca w grupach, dyskusja oraz dzielenie się doświadczeniem i przemyśleniami. Nie zabrakło wspólnej Eucharystii i modlitwy. Spotkaniu, zorganizowanemu przez ks. dr. Romana Chromego, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa, przewodniczył abp Wiktor Skworc. Wzięli w nim udział także biskupi pomocniczy oraz pracownicy katowickiej Kurii Metropolitalnej i innych instytucji diecezjalnych.

Metropolita katowicki, dziękując za przybycie, podkreślił, że spotkanie w Brennej to szczególny czas pogłębienia refleksji teologicznej, dyskusji i przygotowania do pracy duszpasterskiej w parafiach i dekanatach archidiecezji. Abp Skworc podziękował im za „organizację życia duszpasterskiego w dekanatach” oraz za koordynację wydarzeń ponadparafialnych. - Istotą spotkania w Brennej jest budowanie wspólnoty kapłańskiej oraz wzajemne słuchanie siebie nawzajem – podkreślił metropolita.

 Dni formacyjne rozpoczęły się od wprowadzenia do nowego programu duszpasterskiego, który staruje wraz z I niedzielą Adwentu. O jego strukturze, założeniach i celach mówił ks. Roman Chromy. – Planowaniu i realizacji celów i działań pastoralnych najbliższych miesięcy będzie towarzyszyć temat, stanowiący parafrazę słów rozesłania z obrzędu końcowego Mszy św.: „Posłani w pokuje Chrystusa”. Wyraża on wyzwanie do ukazywania zarówno ludziom ochrzczonym, jak i osobom poszukującym prawdy o Bogu, misyjnej natury Kościoła i powiązania chrześcijańskiego świadectwa z codziennym życiem – zaznaczył ks. Chromy, proponując zebranym refleksję na temat posłania do misji w nauczaniu papieża Franciszka.

Księża dziekani mieli możliwość podzielenia się doświadczeniem duszpasterskim ostatnich miesięcy naznaczonych pandemią Covid-19. Zgodnie podkreślali, że zaistniała sytuacja wskazała na konieczność przebudowy naszego dotychczasowego działania. Wymusiła nagłą potrzebę przejścia od duszpasterstwa o charakterze masowym do duszpasterstwa naznaczonego przede wszystkim kontaktem i pracą z konkretnym człowiekiem, rodziną.

Na nowe wyzwania duszpasterskie w dobie i po pandemii zwrócił uwagę jeden z zaproszonych prelegentów ks. dr Przemysław Sawa, m. in. pracownik Wydziału Teologicznego w Katowicach. – Patrząc na faktyczne zmiany nie można utracić nadziei, gdyż cały czas jest z nami Jezus Chrystus zmartwychwstały, a Dobra Nowina nie traci nic ze swej mocy życiodajnej – podkreślił. Wskazał, że wśród konkretnych wyzwań Kościoła jest nawrócenie pastoralne. – Nade wszystko potrzebne jest prawdziwe nawrócenie serca, by każdy chrześcijanin, niezależnie od miejsca w Kościele, miał osobistą więź z Jezusem – powiedział do zgromadzonych dziekanów.

Także ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, wykładowca KNS z Katowic mówił o zadaniach i wyzwaniach Kościoła i jego posłania do świata (po) pandemii.

Wśród zaproszonych prelegentów znalazł się także ks. dr Antonio Panaro, który w nawiązaniu do przeżywanego w Kościele Roku św. Józefa zaproponował wykład na temat dokumentu „Patris corde” papieża Franciszka w kontekście wypowiedzi poprzednich papieży.

Ks. dr Bogusław Wolański z Legnicy z wykładem „Świętowania niedzieli a wyzwanie do misji”, w którym podzielił się m. in doświadczeniem założenia i działalności Społecznego Ruchu na Świętowania Rodziny. – Bardzo ważne jest świadectwo, przez które uczymy ludzi właściwego podejścia do rzeczy ważnych. Naszą jednoznaczną kapłańską, rodzicielską postawą musimy uczyć ludzi świętowania Dnia Pańskiego – zaznaczył.

Podczas spotkania miała miejsce także część informacyjna, podczas której zabierali głos księża odpowiedzialni za poszczególne wydziały kurii metropolitalnej oraz przedstawiciele innych instytucji oraz diecezjalnych mediów. Informowali o bieżącej działalności oraz planach na nadchodzący rok szkolny i katechetyczny.

Najnowsze

26 październik 2021

Spotkanie z kard. Marcello Semeraro

Przebywający w Rzymie Metropolita katowicki spotkał się z Prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych...

25 październik 2021

Przez komunię, uczestnictwo i misję ku Kościołowi-Wspólnocie

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. przy grobie św. Piotra Apostoła w Bazylice...

25 październik 2021

Wizerunek ks. Machy na budynku byłego seminarium

Podobizna przyszłego błogosławionego zawisła na elewacji gmachu dawnego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego...

25 październik 2021

Wizyta ad limina apostolorum

W dniach 25-29 października abp Wiktor Skworc wraz z biskupami pomocniczymi uczestniczy...

22 październik 2021

Śp. ks. Józef Pośpiech

Z przykrością zawiadamiamy, że 22 października br. w szwajcarskiej miejscowości Visp zmarł...

22 październik 2021

Powołania do posługi misyjnej

– Niezależnie od braków, które odczuwamy w Europie, zawsze są powołania w...