Ks. prof. UŚ Roman Buchta został wybranym nowym Przewodniczącym Stowarzyszenia Katechetyków Polskich na lata 2021–2025. Gratulujemy.

W dniach 21–22 września br. odbyło się w Częstochowie doroczne spotkanie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich. Temat zjazdu brzmiał: „Kościół a młodzież: młodzież w Kościele – młodzież bez Kościoła”.

W programie tegorocznego zjazdu miało miejsce walne zebranie  członków Stowarzyszenia, w  czasie którego dokonano wyboru nowego Zarządu  Stowarzyszenia na lata 2021–2025. Przewodniczącym został ks. dr hab. Roman Buchta, prof. US – dyrektor Wydziału Katechetycznego w Katowicach, wiceprzewodniczącą – pani prof. dr hab. Anna Zelma – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Członkami Zarządu wybrano: ks. dr Pawła Kindrackiego – Dyrektora Wydziału Katechetycznego w Siedlcach, ks. dr Jarosława Kowalczyka – Dyrektora Wydziału Katechetycznego w Legnicy oraz ks. dr Michała Bordę – Dyrektora Wydziału Katechetycznego w Sosnowcu, któremu powierzono obowiązki sekretarza i skarbnika. Wyłoniono także Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: pani dr Elżbieta Tkocz – Uniwersytet Śląski (przewodnicząca), ks. dr hab. Mirosław Gogolik, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor Wydziału Katechetycznego w Bydgoszczy oraz pani dr Aneta Rayzacher-Majewska – Uniwersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uczestnicy wysłuchali czterech referatów: ks. prof. Sławomira Zaręby: „Młodzież a Kościół: przełamywanie instytucjonalnego monopolu”, ks. dr. hab. Dariusza Kurzydły: „Na rozdrożu. Młodzież w poszukiwaniu tożsamości i sensu życia”, ojca dra Emiliana Gołąbka: „Młodzi między radykalną sekularyzacją a świadomą i osobistą wiarą. Naglące wyzwanie dla katechezy – ratować wiarę młodych” i dra Mateusza Tutaka: „Młodzieńcze, Tobie mówię wstań!” (Łk 7,14). Odnowa duszpasterstwa młodzieżowego w Polsce w świetle adhortacji: Christus vivit”. Jak co roku zaprezentowano również  najnowsze publikacje katechetyczne.

Najnowsze

26 październik 2021

Spotkanie z kard. Marcello Semeraro

Przebywający w Rzymie Metropolita katowicki spotkał się z Prefektem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych...

25 październik 2021

Przez komunię, uczestnictwo i misję ku Kościołowi-Wspólnocie

Metropolita katowicki przewodniczył Mszy św. przy grobie św. Piotra Apostoła w Bazylice...

25 październik 2021

Wizerunek ks. Machy na budynku byłego seminarium

Podobizna przyszłego błogosławionego zawisła na elewacji gmachu dawnego Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego...

25 październik 2021

Wizyta ad limina apostolorum

W dniach 25-29 października abp Wiktor Skworc wraz z biskupami pomocniczymi uczestniczy...

22 październik 2021

Śp. ks. Józef Pośpiech

Z przykrością zawiadamiamy, że 22 października br. w szwajcarskiej miejscowości Visp zmarł...

22 październik 2021

Powołania do posługi misyjnej

– Niezależnie od braków, które odczuwamy w Europie, zawsze są powołania w...