Po Mszy św. w niedzielę wielkanocną Metropolita katowicki wraz z koncelebransami modlił się przy grobie bp. Bednorza w kaplicy grobowej Biskupów katowickich.

Herbert Bednorz - biskup koadiutor katowicki w latach 1950-1967, biskup diecezjalny katowicki w latach 1967–1985.

Przydzielony ciężko choremu biskupowi Stanisławowi Adamskiemu w charakterze koadiutora z prawem następstwa. Sakrę biskupią otrzymał 24 grudnia 1950. W listopadzie 1952 został uwięziony przez UB za przygotowanie akcji podpisów pod petycją rodziców śląskich o przywrócenie katechizacji w szkole. Wraz z pozostałymi biskupami katowickimi został wydalony z diecezji.

Po ogłoszeniu przygotowań do soboru watykańskiego II został wybrany na konsultora w Komisji ds. Laikatu i Środków Masowego Przekazu. Brał udział we wszystkich sesjach soborowych. Po zakończeniu soboru pełnił funkcję członka Posoborowej Komisji ds. Laikatu. Został wybrany członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Ludzi Pracy. W 1958 jego staraniem powołano do życia Ogólnopolski Sekretariat Duszpasterstwa Głuchoniemych z siedzibą w Katowicach.

Po śmierci biskupa Stanisława Adamskiego 2 listopada 1967 objął posługę pasterską w diecezji katowickiej jako jej czwarty biskup. Doprowadził do zwołania i pomyślnego zakończenia synodu diecezjalnego (1972–1976). Podczas swojej posługi położył szczególny nacisk na duszpasterstwo robotników, co zostało uwidocznione pielgrzymkami robotników do Piekar Śląskich. 3 listopada 1980 przeniósł ówczesne Śląskie Seminarium Duchowne z Krakowa do Katowic.

23 kwietnia 1983 po ukończeniu 75 roku życia złożył rezygnację z biskupstwa katowickiego. 3 czerwca 1985 papież Jan Paweł II mianował jego następcę w osobie biskupa Damiana Zimonia. Zmarł 12 kwietnia 1989. W tegoroczną Wielkanoc mija 31 rocznica śmierci jego śmierci.

Abp Wiktor Skworc w latach 1975–1980 był sekretarzem i kapelanem bp. Herberta Bednorza.